Propuneri pentru cele patru Ghiduri privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sportive, pentru tineret și comunitate în Județul Sibiu în anul 2018

Cu urmare a dezbaterilor organizate în vederea definitivării Ghidurilor privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sportive, pentru tineret și comunitate în Județul Sibiu în anul 2018, organizate în data de 11 și 12.12.2017, în care au fost ridicate probleme cu privire la modalitatea de realizare a deconturilor, procentul privind cofinanțarea, vă înaintăm spre aprobare următoarele propuneri și modificări:

  • să fie specificat faptul că, în cazul în care beneficiarul anunță cu 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului, că nu a putut să deruleze proiectul, acest lucru să nu atragă depunctarea deponentului la următoarea sesiune de depunere;
  • stabilirea unei anumite sume (propunerea în cadrul dezbaterii a fost de 500 lei, noi propunem să fie 2000 lei, conform procedurilor interne) până la care, este suficientă comanda (se va face anterior achiziţiei) care va fi însoţită de chitanță, factură sau bon, contractul fiind necesar doar în situația în care se depășește acest plafon;
  • introducerea, la capitolul decontarea cheltuielilor – cheltuieli generate de plata salariilor/ onorariilor, cu următoarele documente justificative: extras de cont sau registru de casă, stat de plată, ordine de plată reprezentând plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe salarii, declarația 112, contract de drept de autor, solicitare opţiune de impunere impozit (începând cu data de 01.01.2018, cf. art. 73 din Codul fiscal );
  • la propunerea privind notificarea beneficiarilor cu privire la faptul că au fost selectați pentru finanțare, menționăm faptul că în cadrul celor patru Ghiduri este specificat la pct. 4.1. Etapele sesiunii de selecţie – comunicarea publică a rezultatului selecţiei se va afişa pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu cjsibiu.ro, unde este postat câștigătorul, împreună cu suma alocată și instituția prin care se derulează proiectul. Propunem ca, pe baza trimestrialității realizată de către Serviciul Strategii, pe care o vom transmite instituțiilor din subordine, beneficiarilor să le fie adusă la cunoștință, printr-un  e-mail transmis de către instituția prin care se derulează proiectul, data la care se pot prezenta pentru semnarea contractului, cu minim 5 zile înainte de începerea proiectului;
  • o altă problemă ridicată, a fost excluderea termenului de 30 de zile de la terminarea proiectului pentru depunerea decontului. Menționăm faptul că acest termen nu poate fi exclus deoarece este în conformitate cu art. 37, pct. 2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

“autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii “;

  • în vederea respectării prevederii din Ghid conform căreia”… în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul este obligat să depună la sediul instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Sibiu prin intermediul căreia se derulează contractul de finanţare, documentele justificative pentru ultima tranşă, decontul final precum şi raportul final de activitate”, un exemplar din raportul final însoţit de un material de prezentare a desfăşurării evenimentului (materiale foto/video, materiale de presă etc.), fiind necesar a fi depus şi la Serviciul Strategii Dezvoltare Economică şi Socială, propunem ca instituția din subordine să nu realizeze decontul până în momentul în care beneficiarul face dovada că un exemplar din raportul final a fost depus și la sediul autorității finanțatoare, pe baza numărului de înregistrare obținut de la Consiliul Județean Sibiu;
  • o altă propunere a fost modificarea procentului de cofinanțare de la 15%, la 10%, conform art. 4, lit. g din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general: “… finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării…”.

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close