Să spunem NU corupției

Titlul proiectului: Să spunem NU corupției
Cod MySMIS: 118759

 

Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității

Partenerul în proiect

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International România (TI-RO)

Bugetul proiectului

Nr. crt.

Partener

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile

Cheltuieli contribuție proprie

 

Total

342,295.48

342,295.48

6,845.90

1.

UAT Județul Sibiu

184,031.48

184,031.48

3,680.62

2.

Asociația Română pentru Transparență

158,264.00

158,264.00

3,165.28

 

Obiectivul general al proiectului
Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Sibiu de a crește integritatea și preveni corupția, prin dezvoltarea și implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. ObS1: Dezvoltarea unui standard de integritate, ca mecanism aplicabil la nivelul CJ Sibiu, în corespondența cu SNA 2016-2020 și raportat la SCAP, prin elaborarea a minimum 5 politici și proceduri operaționale/de sistem, cu indicatorii aferenți și prin dezvoltarea unui sistem de avertizare a iregularitaților și a posibilelor fapte de corupție la nivelul instituției publice.

  1. ObS2: Implementarea unui standard de integritate, mecanism aplicabil în cadrul CJ Sibiu în vederea creșterii integritații și reducerii vulnerabilității la corupție, implementat prin Hotarâre de CJ, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.
  2. ObS3: Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul CJ Sibiu, în scopul monitorizării și evaluării implementării măsurilor anticorupție aplicabile la nivel de instituție, în corelare cu Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.
  3. ObS4: Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere și execuție din cadrul instituției CJ Sibiu, prin organizarea de cursuri de formare/ perfecționare în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.

Grupul țintă
Grupul țintă are un total de 185 de persoane și este format din 111 persoane, însemnând personal cu funcții de conducere si execuție din cadrul Consiliului Județean Sibiu, plus 74 de persoane însemnând personal cu funcții de conducere și execuție din cadrul autorităților și instituțiilor locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea CJ Sibiu și personal cu funcții de conducere și execuție din cadrul unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului Sibiu, cu care CJ Sibiu colaborează și interacționează în activitatea sa.

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close