C.I.C.- Centrul de Informatii pentru Cetateni

Program de lucru:   Luni- Joi: 7,30- 16,00; Vinei: 7,30 – 13,30; ATRIBUŢIILE CENTRULUI DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI  – C.I.C. 1. Este interfaţa Consiliului judeţean Sibiu în relaţia cu solicitanţii de informaţii şi servicii furnizate de această instituţie fiind organizat ca şi compartiment distinct pentru relaţii cu publicul. cadrul legal – O.G. nr.27/2002 art.6, L. nr.233/2002 art.6, H.G. nr.123/2002 art.3 alin. (1), (2), (3). 2. Furnizează informaţii cu caracter public privind activitatea şi competenţele Consiliului judeţean şi aparatului propriu. cadrul legal – L. nr.544/2001 art.3, H.G. nr.123/2002 art.3, 11, 19, 25, 26. 3. Stimulează participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative, concurând în acest fel la asigurarea unei depline transparenţe în ceea ce priveşte activitatea C.J.S. cadrul legal – L. nr.52/2003, Hot. C.J.S. nr. 56/2002. 4. Oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente care emană de la direcţiile Consiliului judeţean. 5. Preia documentaţiile adresate Consiliului judeţean de către persoane fizice şi juridice. 6. Furnizează informaţiile necesare rezolvării unor probleme ce intră în competenţa Consiliului judeţean. cadrul legal – Dispoziţia nr.54/2002 a preşedintelui C.J.S. 7. Eliberează documente instrumentate de către aparatul propriu, al Consiliului judeţean, persoanelor fizice sau juridice solicitante. cadrul legal – O.G. nr.33/2002. 8. Cetăţenii care vin la Consiliul judeţean pentru a depune cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, ori pentru a fi audiaţi, se prezintă la Centrul de informaţii pentru cetăţeni, unde primesc îndrumările necesare în tot timpul programului de activitate. 9. În limitele create de relaţiile stabilite cu instituţii publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale reprezentate la nivelul judeţului, oferă informaţii de interes personal sau comunitar. 10. Asigură preluarea şi prelucrarea propunerilor cetăţenilor cu privire la viaţa comunităţii şi prezentarea lor autorităţilor locale, şi persoanelor alese (consilieri, senatori, deputaţi). 11. Asigură conexiunea cu societatea civilă, împreună cu care analizează şi propune măsuri privind problemele comunităţii judeţului Sibiu. 12. Contribuie la formarea şi consolidarea unei bune imagini a instituţiei, prin serviciile oferite, prin colaborările cu partenerii în domeniul schimbului de informaţii, prin relaţiile deschise cu mass-media. 13. Conduce registratura generală (primeşte şi înregistrează corespondenţa, o distribuie conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general al Consiliului judeţean, urmăreşte soluţionarea în termenul legal şi asigură expedierea acesteia). cadrul legal – Dispoziţia nr. 59/2002 a preşedintelui C.J.S. 14. Asigură folosirea documentelor şi eliberează, în condiţiile legii, copii şi extrase de pe documentele aflate în arhivă. 15. Asigură constituirea, conservarea şi păstrarea fondului arhivistic al instituţiei, în conformitate cu nomenclatorul aprobat şi prevederile legale în vigoare. cadrul legal – L. nr.16/1996. 16. Ia măsuri ca documentele al căror termen de păstrare a expirat şi a fost aprobată selecţionarea, să fie scoase din depozitul de arhivă şi să fie predate unităţilor specializate de colectare. cadrul legal – L. nr.16/1996. 17. Activitatea de informare şi consiliere a persoanelor cu handicap se desfăşoară la nivel judeţean prin centrele de informaţii pentru cetăţeni care funcţionează la nivelul consiliilor judeţene. Centrul de informaţii pentru cetăţeni are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu handicap prin informarea şi consilierea acestora în scopul recuperării şi integrării socio-profesionale. Obiectivele activităţii de informare şi consiliere pentru persoane cu handicap sunt următoarele : • furnizarea de servicii în domeniul informării şi consilierii la nivel judeţean, într-o manieră accesibilă pentru grupul ţintă şi ceilalţi beneficiari; • atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizarea şi excluderea persoanelor cu handicap; • creşterea gradului de informare a persoanelor cu handicap despre drepturile de care beneficiază şi facilitarea accesului la informaţii din diverse domenii de activitate vizând integrarea socio-profesională a acestora; • informarea semestrială a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap despre problemele pe care structurile de informare le întâlnesc în desfăşurarea acestei activităţi. cadrul legal – Ordinul nr.162/2002 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap) 18. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close