Comisii de specialitate

I.

COMISIA DE BUGET-FINANŢE, STRATEGII, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI COOPERARE CU MEDIUL DE AFACERI

 

Preşedinte: Sorici Gheorghe-Silvian

 

Membri:     Luca Marcel-Constantin

 

                    Sterp-Vingărzan Gheorghe

 

                    Bichicean Pavel

 

                    Maxim Mihai-Adrian

 

                    Presecan-Gîndilă Beneamin

 

                    Bottesch Martin

 

                    Fleischer Wiegand-Helmut

 

Secretar:    Ungar Beatrice

II.

COMISIA PENTRU URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM

 

Preşedinte: Slavu Răzvan-Ion

 

Membri:     Mircea Mihai

 

                    Popa Florin-Adrian

 

                    Cermonea Daniel-Ioan

 

Secretar:    Wellman Eduart

III.

COMISIA PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  SĂNĂTATE ŞI RELAŢIA CU ONG-URI

 

Preşedinte: Porr Paul-Jürgen

 

Membri:     Răulea Marcela-Maria

 

                    Dăncilă Corina-Simona

 

                    Săsăujan Simion

 

                    Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae

 

                    Marcu Steliana

 

Secretar:    Tarniţă Mariana

IV.

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,  CULTE, TINERET ŞI SPORT

 

Preşedinte: Vasiu Vlad-Alexandru

 

Membri:     Mihucz László

 

                     Sămărghiţan Mihai-Mircea

 

                     Cioca Lucian-Ionel

 

                     Oprean Constantin

 

                     Philippi Ilse

 

Secretar:     Manta-Klemens Christine

V.

COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 

Preşedinte: Gunesch Friedrich

 

Membri:     Troancă Ilie

 

                     Luca Marcel Constantin

 

                     Fulea Adelaida

 

Secretar:     Neag Florin