Anunt vanzare a 2 imobile prin licitatie publica.

28.04.2017 Proces-verbal anulare licitatie Dealu Daii

28.04.2017 Proces-verbal anulare licitatie Paltinis

Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada General Magheru nr.14, telefon 0269/217733, fax:0269/218159, organizează  2 licitații cu ofertă în plic închis pentru vânzarea următoarelor  imobile:

a) imobilul proprietate privată a Județului Sibiu, situat în Dealu Dăii, având  următoarele date de identificare: teren în suprafață de 3418 mp, înscris în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 și canton drumuri compus din 4 camere, hol , magazie, garaj înscris în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 – C1 și anexe înscrise în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 –C2.

         Termenul limita de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 27 aprilie 2017, ora 10; documentele de participare se vor depune  la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în Sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 28 aprilie 2017, ora 10.

        Caietul de sarcini și Regulamentul privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.

vezi aici>> documentele>H. 58.docx

      b)imobilul proprietate privată a Județului Sibiu, situat  pe DJ 106 A  Sibiu – Păltiniș, la km 21, între Păltiniș și Curmătura Ștezii, format din teren intravilan, în suprafață de 810 mp, înscris în C.F 104604 Sibiu, nr. cadastral 104604 și clădire canton nr. 2 Păltiniș , compusă din 5 camere, 3 holuri, înscrisă în C.F 104604 Cristian, nr. cadastral 104604 – C1.

        Termenul limita de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 27 aprilie 2017, ora 10; documentele de participare se vor depune  la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în Sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 28 aprilie 2017, ora 12.

        Caietul de sarcini și Regulamentul privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu
 vezi aici>>> documentele :

H. 57.docx

Notă

la Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren cu construcții canton nr.2 Păltiniș, proprietate privată a Județului Sibiu, situat administrativ pe teritoriul UAT Cristian, pe DJ 106 A Sibiu- Păltiniş, la KM 21, anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/23 martie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 71 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată ,cu modificările și completările ulterioare:

La aliniatul 1 din Caietul de sarcini   privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren cu construcții canton nr.2 Păltiniș, proprietate privată a Județului Sibiu, situat administrativ pe teritoriul UAT Cristian, pe DJ 106 A Sibiu- Păltiniş, la KM 21, anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/23 martie 2017,  se îndreaptă eroarea  materială și se va citi ,, Obiectul procedurii de licitație îl constituie vânzarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 810 mp, cu canton nr.2 Păltiniș proprietate privată a Județului Sibiu, înscris în C.F 104604 Cristian( C.F vechi 386 Cristian II), nr. cad. 104604, nr. cadastral 104604-C1. Extrasul de carte funciară, planul de amplasament și delimitare referitoare la acest imobil sunt cuprinse în raportul de evaluare al imobilului .” în loc de  ,,Obiectul procedurii de licitație îl constituie vânzarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 810 mp, cu canton nr.2 Păltiniș proprietate privată a Județului Sibiu, înscris în C.F 104604 Sibiu( C.F vechi 386 Cristian II), nr. cad. 104604, nr. cadastral 104604-C1. Extrasul de carte funciară, extrasul de plan cadastral, planul de amplasament și delimitare referitoare la acest imobil sunt cuprinse în raportul de evaluare al imobilului .”   

 

La aliniatul 6 al din Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren cu construcții canton nr.2 Păltiniș, proprietate privată a Județului Sibiu, situat administrativ pe teritoriul UAT Cristian, pe DJ 106 A Sibiu- Păltiniş, la KM 21, anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/23 martie 2017,  se îndreaptă eroarea  și se va citi:,,  Pe amplasamentul terenului înscris în C.F 104604 Cristian, nr.cadastral 104604 sunt două construcții, respectiv un canton drumuri compus din 5 camere, 3 holuri și o construcție din lemn, în stare de degradare, care nu aduce valoare imobilului, și nu este înscrisă în cartea funciară.” în loc de ,,Pe amplasamentul terenului înscris în C.F104604 Sibiu, nr. cadastral 104604 sunt două construcții, respectiv un canton drumuri compus din 5 camere, 3 holuri și o construcție din lemn, în stare de degradare, care nu aduce valoare imobilului, și nu este înscrisă în cartea funciară.”

La aliniatul 5 al anexei nr. 1 la  Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren cu construcții canton nr.2 Păltiniș, proprietate privată a Județului Sibiu, situat administrativ pe teritoriul UAT Cristian, pe DJ 106 A Sibiu- Păltiniş, la KM 21, anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/23 martie 2017,  se îndreaptă eroarea  și se va citi: ,,Ne manifestăm intenția fermă de participare la licitația publică deschisă pentru cumpărarea imobilului situat în Sibiu, format din teren intravilan, în suprafață de 810 mp, înscris în C.F 104604 Cristian, nr. cadastral 104604 și clădire canton nr. 2 Păltiniș, compusă din 5 camere, 3 holuri, inscrisă în C.F  104604 Cristian, nr. cadastral 104604 –C1, organizată în ședința publică la data de ……………………ora……………………..de către Județul Sibiu-Consiliul Județean Sibiu.” în loc de ,, Ne manifestăm intenția fermă de participare la licitația publică deschisă pentru cumpărarea imobilului situat în Sibiu,Dealu Dăii format din teren intravilan, în suprafață de 810 mp, înscris în C.F 104604 Cristian, nr. cadastral 104604 și clădire canton nr. 2 Păltiniș, compusă din 5 camere, 3 holuri, inscrisă în C.F  104604 Cristian, nr. cadastral 104604 –C1, organizată în ședința publică la data de ……………………ora……………………..de către Județul Sibiu-Consiliul Județean Sibiu.”

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close