Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 27 aprilie 2017, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 27 aprilie 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 09 martie 2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 30 martie 2017

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2017.
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul CJ Sibiu pe anul 2017.
     vezi aici> Anexa 3.1 – Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impozitele, taxele locale şi tarifele pe anul 2018.
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 174/ 25.07.2013.
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului Naţional Muzeal „Astra” Sibiu, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu.
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. vezi aici>> Anexa 2- Deviz General
     Iniţiator: Vicepreşedinte Wiegand Helmut Fleischer  

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
     Iniţiator: Vicepreşedinte Wiegand Helmut Fleischer

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitarea şi modernizare DJ141 Mediaș-Moşna-Pelişor-Bârghiș”, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiţii 6.1.
     Iniţiator: Vicepreşedinte Wiegand Helmut Fleischer

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contribuţiei de întreţinere a persoanelor internate în cadrul Unităţilor de Asistenţă Medico – Socială Sibiu şi Sălişte.
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de patru licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. vezi aici> Anexa -licente de traseu atribuite
     Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren cu construcții canton nr. 2 Păltiniș, proprietate privată a Județului Sibiu, situat administrativ pe teritoriul UAT Cristian, pe DJ 106 A Sibiu – Păltiniș, la km 21, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 57/2017.
     Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, Colegiului Tehnic „Independenţa” Sibiu, în zilele de 25, 26 şi 27 august 2017, pentru organizarea Festivalului Internaţional de Interpretare „Capitala Muzicală” Sibiu, ediţia a V-a.
     Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 53/2017 privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a construcţiilor edificate în cadrul proiectului “Patrimoniu deschis. Creșterea accesibilității publicului la valorile multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA”, şi transmiterea dreptului de administrare asupra acestora către Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu.
     Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a respectării procedurilor în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu.
      Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii ale Centrului de îngrijire şi asistenţă Biertan şi ale Centrului de îngrijire şi asistenţă „Episcop Nicolae Popoviciu” Biertan, din structura D.G.A.S.P.C. Sibiu.        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, al Judeţului Sibiu, actualizat pe anul 2017, elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu. 

  vezi aici> Planul de Analiza si Acoperire al Riscurilor al judetului Sibiu si  Anexa 1 – Componenta Comitetului JudeteanAnexa 2Anexa3Anexa4Anexa5Anexa6Anexa7Anexa8Anexa9Anexa10Anexa11Anexa12Anexa13Anexa14Anexa15Anexa16Anexa 17Anexa18Anexa19Anexa20Anexa21.
      Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din bugetul propriu al Judeţului Sibiu a proiectelor propuse de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Sibiu, pentru anul 2017.
     Iniţiator : Preşedinte Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului acţiunilor din domeniul culturii pe anul 2017.
     Iniţiator: Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a Statului de funcţii ale RA Aeroportul Internaţional Sibiu. vezi aici> Organigrama si statul de functii ale RA Aeroportul International Sibiu
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului acţiunilor din domeniul sportului pe anul 2017.
      Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 70 din 9 martie 2017 privind aprobarea atribuirii directe către SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu a acordului având ca obiect principal lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi podurilor judeţene.      
       Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului-cadru având ca obiect principal lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi podurilor judeţene, atribuit direct către SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu, precum şi a contractului subsecvent annual şi a Caietului de sarcini. vezi aici> Anexa 1- Acord- Cadru; Anexa 2- Contract subsecvent; ;

ANEXA 3- Caiet de Sarcini ; Anexa 1 LA CAIETUL DE SARCINI ; Anexa 2 LA CAIETUL DE SARCINI ; Anexa 3 LA CAIETUL DE SARCINI ; Anexa 4 LA CAIETUL DE SARCINI ; Anexa 5 LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa 4, ; Anexa 5 ; Anexa6
     Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilelor terenuri arabile, proprietate privată a Județului Sibiu, situate administrativ pe teritoriul comunei Ațel. vezi aici> Anexa 1 raport de evaluare; ; Anexa 2 ; Anexa 3; Anexa 4
Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca.

26. INFORMARE privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor din Strategia de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru perioada 2012-2020 (revizuită, actualizată şi completată). (Anexa la Informarea nr. 5950 din 12.04.2017)

27. DIVERSE

 SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde


 ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA
vezi aici>>
nota de avize pt ordinea de zi suplimentara

1S. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Ocna Sibiului si UAT judetul Sibiu in vederea depunerii spre finantare in cadrul Programului Operational Regional( POR) 2014-2020 a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului”
         Iniţiator: Vicepreşedinte Wiegand Helmut Fleischer

2S. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  “Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului” in vederea depunerii in parteneriat a acestuia spre finantare in cadrul Programului Operational Regional( POR) 2014-2020 vezi aici>> Anexa 2- deviz estimativ
        Iniţiator: Vicepreşedinte Wiegand Helmut Fleischer

3S. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Thalia, Scolii Populare de Meserii “Ilie Micu” Sibiu, in data de 24.05.2017 pentru organizarea unui spectacol artistic sustinut de elevii scolii in cadrul proiectului “Zilele Portilor Deschise” si in data de 05.06.2017 pentru organizarea unui spectacol artistic sustinut de elevii scolii in cadrul proiectului “Obiceiuri si Traditii
           Iniţiator: Vicepreşedinte Marcel Constantin Luca

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close