ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2017, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 21 decembrie 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 29 noiembrie 2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017 vezi aici>> Anexe  
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții la trimestrul IV 2017

vezi aici: Informare privind diferentele dintre prevederile si cheltuielile pentru obiectivele din listele de investitii in trimestrul I, II, III, IV in anul 2017 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, din excedentul bugetar al anilor precedenţi
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Sibiu aprobat prin anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 73/2017, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grad profesional a personalului contractual    vezi aici>> Anexa 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania Clubului Sportiv Şcolar Sibiu, în perioada 03.01.2018 – 15.07.2018, pentru desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor echipelor de handbal, fete şi băieţi juniori 1,2 şi 3, participante în campionatele naţionale de juniori
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, Teatrului Naţional Radu Stanca Sibiu, pe termen limitat, în perioada 7 – 19 iunie 2018, pentru organizarea celei de a XXV –a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Festive a Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu, Teatrului Naţional Radu Stanca Sibiu, pe termen limitat, în perioada 7-18 iunie 2018, pentru organizarea celei de a XXV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, pe termen limitat, în perioada 14-21 octombrie 2018, Complexului Naţional Muzeal „Astra” Sibiu pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional de Film Documentar „Astra Film Festival Sibiu 2018”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii a două suprafeţe de teren situate în Sibiu, înscrise în CF 100434 Sibiu, nr. cad. 100434 şi CF 114162 Sibiu, nr. cad. 114162, pe care se află edificată construcţia cu destinaţia Pavilion Muzeal Multicultural, proprietatea publică a Judeţului Sibiu Vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pentru Politici de Tineret
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Convenţiei de parteneriat încheiată între Consiliul Judeţean Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Asociaţia D.R.E.A.M. Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 304/ 2014
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Fundaţia „Un Copil, O Speranţă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 40/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Convenţia de parteneriat încheiată între Consiliul Judeţean Sibiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 51/ 2017 privind preluarea şi introducerea în domeniul public al Judeţului Sibiu a unor bunuri de natura activelor fixe, rezultate din investiţiile din cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă uzată menajeră în judeţele Sibiu şi Braşov” şi transmiterea în concesiune către SC Apă Canal SA Sibiu    vezi aici>> Anexa 2
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.6 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.261/29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Judeţului Sibiu, a modalităţii de valorificare a masei lemnoase precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea remuneraţiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Sibiu, ca urmare a modificării cotelor de contribuţii sociale obligatorii suportate de angajaţi şi a cotei de impozit pe venit, începând cu data de 01 ianuarie 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de douăzeci şi trei de licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale      vezi aici>> Anexa- licente de traseu atribuite
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 162/ 2017, a Hotărârii Consiliului judeţean Sibiu nr. 270/ 2017 şi a unor poziţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 37/ 2002, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 978/ 2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Sibiu, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Sibiu

vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de administrare intocmit de consiliul de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Sibiu, pentru mandatul anilor 2017-2021 Anexa: Plan de administrare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public “Sala Transilvania” aprobat prin anexa nr.4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.73/2017, cu modificările și completările ulterioare vezi aici>> Anexa 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela  Cîmpean

23. Informare privind participarea la Târgul de Turism al României desfasurat in perioada 16-19 Noiembrie 2017.

24. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI,
cu atribuții delegate
Mihaella Cristina Linde


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
a ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2017, ora 15,00

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de Vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu, al domnului Wiegand-Helmut Fleischer, ca urmare a demisiei.
       Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

SECRETARUL JUDEȚULUI
cu atribuții delegate,

Mihaella Cristina Linde

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close