ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a CJ Sibiu din data de 12 aprilie 2018, ora 15.00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 12 aprilie 2018, ora 15,00, în sedință extraordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI 
a şedinţei extraordinare din data de 12 aprilie 2018, ora 1500

vezi aici>>nota pentru emiterea avizelor

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea