DEPUNERI DOSARE PRODUCĂTORI pentru Piața Volantă Transilvania – Semestru II 2018

Cabinet Președinte
Nr. 18057/20.11.2018

DEPUNERI DOSARE PRODUCĂTORI
pentru
Piața Volantă Transilvania – Semestru I 2019

Începând din data de 04 decembrie 2018 și până în 14 decembrie 2018 se pot depune solicitările privind contractarea unui punct de vânzare în cadrul Pieței Volante Transilvania.
Producătorii vor depune urmatoarele documente :
Persoană fizică:
– cerere conform modelului de la Anexa 1
– copie buletin de identitate/carte de identitate
– copie a atestatului de producător valid vizat conform cu originalul (Anexa 2)
– copie a primei file a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (Anexa 3)
– copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările,familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală (Anexa 6)
– adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele
– grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9
– copie a registrului agricol completat la zi (Anexa 8), emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează
adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele

1.1 Persoana Fizica Autorizată (PFA), Intreprindere Individuală (II), Intreprindere Familială (IF)
– cerere conform modelului de la Anexa 1
– copie buletin de identitate/carte de identitate
– copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului Anexa 4
– copie certificat constatator de la Registrul comerțului – Anexa 5
– copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008 – Anexa 7;.
– copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală – Anexa 6

Documentele necesare și modul de selectare a candidaților se vor realiza conform Procedurii specifice de înregistrare aprobate prin Dispoziția Nr.215/2017 a Președintelui Consiliului Județean Sibiu.
Documentele se depun la Consiliul Județean Sibiu, Centrul de Informare pentru Cetățeni (CIC) str. General Magheru nr. 14. pâna vineri 14 decembrie 2018 pentru semestrul I – 2019.
Evaluarea și selecția producătorilor se va realiza conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotararea CJ Sibiu nr. 92/2017, de către o comisie de evaluare.
Rezultatul evaluării din sesiunea curentă se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Sibiu până la data de 28 decembrie 2018.

vezi aici>> Regulament de organizare Piata Transilvania


 

 

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close