Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 30 ianuarie 2019, ora 15,00

 

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 30 ianuarie 2019, ora 15:00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2019, ora 15,00
vezi aici> nota de emitere a avizelor

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 12 decembrie 2018

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 9 ianuarie 2019

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  acordarea unor stimulente financiare lunare personalului încadrat pe funcțiile de director de îngrijiri, director administrativ şi director financiar-contabil din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, precum şi ale Centrului de Plasament Orlat, în vederea aplicării prevederilor H.G. nr. 1019/ 2018
          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu
          Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcție specifică Comitetului Director la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectiv în Comisia de soluţionare a contestaţiilor
          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 282/2018 privind aprobarea atribuirii unui număr de nouăsprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
         Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia Sibiu, pe termen limitat, în perioada 12-20 octombrie 2019, Complexului Naţional Muzeal „Astra”, pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional de Film „Astra Film Festival Sibiu 2019”
               Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Asociației Diakoniewerk Internațional Sibiu, în vederea efectuării antrenamentelor de baschet a persoanelor aflate în scaunul rulant.
              Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” și a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1
                Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 205/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate – Dispensar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1. vezi aici>> STUDIU DE OPORTUNITATE
                Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU- Strategia 2030”, a cheltuielilor legate de acesta şi a acordului de parteneriat, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă- CP10/2018
          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: “Refacerea drumului judeţean DJ106E, km 45+400, km 45+550, km 46+850, km 47+450, km 47+700”
                Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: ,,Refacere drum judeţean DJ106E, Cristian-Orlat-Săliște-Jina-lim.jud.Alba, între localitățile Sibiel și Jina”
                Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: ,,Consolidare drum judeţean DJ 106J, intersecție DJ106A-Gura Râului-Orlat, între km 0+000–4+900”
                Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 21 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/ 01.04.2009-364/ 27.04.2009 , forma actualizată iulie 2015
vezi aici> Anexa- Act aditional nr.21 la Contractul de delegare …….   
 Raport privind aprobarea modificarii si completarii incepind cu data de 01.01.2019…..       
Adresa ADI ECO NORD catre UAT membre       
Adresa -Institutul National de Statistica si Fise de fundamentare      
ADI ECO NORD SIBIU – Hotararea nr.9 / 2018 privind…..        
ADI ECO NORD SIBIU- Act aditional nr.21….forma actualizata iulie 2015
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor, terenurilor, drumurilor județene și traseelor montane din domeniul public şi privat al Judeţului Sibiu.
vezi aici>>   PROCESE VERBAL SI ANEXE
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparații capitale, consolidare, extindere și schimbare funcțională a pavilionului C13” din cadrul Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu
             Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparații capitale aripi laterale, hol exterior și curte interioară, amenajare spațiu util pod, pavilion C7” din cadrul Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu
             Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenție, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații capitale rețele de alimentare cu apă și canalizare” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amplasare provizorie și reversibilă – construcții modulare secții spital” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
           Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare drum județean DJ104G Săcădate-Nucet-Cornățel-Roșia-Nou, între localitățile Săcădate și Nucet (tronson 1, km 1+000-1+500, tronson 2, km 3+700-5+100, tronson 3, km 7+100-7+200)”
          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTARÂRE privind actualizarea prețurilor unitare și tarifelor pentru lucrările de întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene precum și a cotelor de indirecte și profit pentru anul 2019, în urma unor modificări legislative
          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii sociale de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
            Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

25. RAPORT privind activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, în anul 2018

26. RAPORT privind activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2018

27. RAPORT privind liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/ 2001, în anul 2018

28. INFORMARE privind stadiul/ modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Sibiu, adoptate în semestrul al II – lea al anului 2018

29. INFORMARE privind efectuarea concediului de odihnă de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu, în anul 2019

30. DIVERSE

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
a şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2019, ora 15:00
vezi aici> nota avize pt OZ suplimentara

 1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 204/29.08.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close