Anunt – Depunerea proiectelor CULTURALE, SPORTIVE, TINERET si AGENDA COMUNITATII

Se aduce la cunoștința persoanelor interesate că depunerea proiectelor  SPORTIVE si PENTRU TINERET  care vor face obiectul procedurii de selecție pentru cofinanțare prin Agendele culturala, sportive, de tineret si agenda comunitatii, ale Consiliului Judeţean Sibiu pe anul 2018, se pot depune în perioada 20.02.2018 – 12.03.2018 ora 15,00 la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni al instituţiei.

Depunerea proiectelor  CULTURALE si AGENDA COMUNITATII  care vor face obiectul procedurii de selecție pentru cofinanțare prin Agendele culturala, sportive, de tineret si agenda comunitatii, ale Consiliului Judeţean Sibiu pe anul 2018, se pot depune în perioada 20.02.2018 – 02.04.2018 ora 15,00 la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni al instituţiei.

Ghidurile privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice în judeţul Sibiu pe anul 2018, pentru fiecare tip de proiect,  împreună cu anexele aferente, se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu www.cjsibiu.ro, la adresa >>

http://www.cjsibiu.ro/evenimente/ghidurile-pentru-2018-cultura-sport-agenda-comunitatii-tineret/