Anunț pentru organizarea licitațiilor publice cu ofertă în plic închis pentru vânzarea a două imobile- terenuri cu construcții (cantoane), proprietate privată a Județului Sibiu

Anunț

pentru organizarea licitațiilor  publice cu ofertă în plic închis pentru vânzarea  a două imobile- terenuri cu construcții (cantoane), proprietate privată a Județului Sibiu

 

      Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Județul  Sibiu,municipiul Sibiu, strada General Magheru nr. 14, telefon 0269/217733, fax: 0269/218159, organizează licitație publică cu ofertă în plic închis pentru vânzarea următoarelor  imobile:

  • imobilul proprietate privată a Județului Sibiu , situat administrativ în Sibiu, pe DJ 106 D Cisnădie- Cisnădioara, la km 11-000, având următoarele date de identificare : teren în suprafață de 2423 mp, înscris în C.F 116774 Sibiu, top 6952/1/2, 6173/1/2 și a construcțiilor – canton drumuri compus din: cameră, hol, bucătărie, cămară, bucătărie de vară, 2 magazii, înscris în C.F 116774 Sibiu, Cad: C1 top: 6952/1/2, 6173/1/2 și anexe în curte, identificate prin C.F 116774 Sibiu, nr. cadastral Cad: C2 top 6952/1/2, 6173/1/2.

Prețul  de pornire a licitației este de 231.880 lei, fără TVA.

     Termenul limită de depunere a  documentelor pentru participarea la licitație este  3 mai 2018, ora 9; documentele de participare se vor depune la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în sala mică de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 3 mai 2018,ora 12.

     Caietul de sarcini și Regulamentul privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.

  • imobilul proprietate privată a Județului Sibiu, situat pe DJ 106 A Sibiu – Păltiniș, la km 21, între Păltiniș și Curmătura Ștezii, format din teren  în suprafață de 810 mp, înscris în C.F 104604 Cristian, nr.cadastral 104604 și clădire canton nr.2 Păltiniș, compusă din 5 camere, 3 holuri, înscrisă în C.F 104604  Cristian, nr. cadastral 104604 – C1.

Prețul de pornire a licitației este de 70.490 lei, fără TVA.

      Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este   3 mai 2018 , ora 9; documentele de participare se vor depune la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în sala mică de ședințe a Consiliului Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației  3 mai  2018, ora 14.

     Caietul de sarcini și Regulamentul pentru vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achizitii la Seviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu. 

     Ca urmare a unor erori de efectuare a publicității, anunțul publicat în ziarul Tribuna în data de 23 și 26 martie a.c  și pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții  își pierde valabilitatea. 

  1. Caiet sarcini licitatie publica imobil teren cu constructii canton nr.2 Paltinis.
  2. Caiet sarcini licitatie publica imobil teren cu constructii canton DJ 106D Cisnadie – Cisnadioara, km 11-000

Vezi aici>> raport de evaluare 1;   raport de evaluare 2