ANUNȚ pentru organizarea licitațiilor publice cu ofertă în plic închis pentru vânzarea a trei imobile – terenuri cu construcții

ANUNȚ
pentru organizarea  licitațiilor publice cu ofertă în plic închis pentru vânzarea a trei imobile – terenuri cu construcții ( cantoane), proprietate privată a Județului Sibiu

   Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada General Magheru nr.14, telefon 0269/217733, fax:0269/218159, organizează 3  licitații publice cu ofertă  în plic închis  pentru  vânzarea următoarelor imobile :

  • imobilul proprietate privată a Județului Sibiu, situat  administrativ în Sibiu, pe DJ 106 D Cisnădie – Cisnădioara, la km 11-000, având următoarele date de identificare: teren în suprafață de 2423 mp, înscris în C.F 116774 Sibiu, Top 6952/1/2, 6173/1/2   și  a construcțiilor – canton drumuri compus din : cameră, hol, bucătărie, cămară, bucătărie de vară, 2 magazii, înscris în C.F 116774 Sibiu,Cad: C1 Top : 6952/1/2, 6173/1/2  și anexe  în curte, identificate prin  F 116774 Sibiu, nr.cadastral Cad: C2 Top 6952/1/2, 6173/1/2.

     Termenul limita de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 31 mai 2017, ora 10; documentele de participare se vor depune  la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în Sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 31 mai  2017, ora 12.

        Caietul de sarcini și Regulamentul ( vezi aici si Raport de evaluare ) privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.”

vezi aici: Proces-verbal de anulare

  • Imobil proprietate privată a Județului Sibiu, situat în Dealu Dăii, având următoarele date de identificare: teren în suprafață de 3418 mp, înscris în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 și canton drumuri compus din 4 camere, hol, magazie, garaj înscris în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 –C1 și anexe înscrise în C.F 125479 Sibiu, nr. cadastral 125479 –C2.

Termenul limita de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 23 mai 2017, ora 10; documentele de participare se vor depune  la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în Sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 24 mai  2017, ora 10.

         2017.05.24 Proces verbal deschidere oferte licitatie Dealu Daii.

        Caietul de sarcini și Regulamentul  ( vezi aici si Raport de evaluare ) privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.”

  • Imobilul proprietate privată a Județului Sibiu, situat pe DJ 106 A Sibiu – Păltiniș, la km 21, între Păltiniș și Curmătura Ștezii, format din teren intravilan, în suprafață de 810 mp, înscris în C.F 104604 Cristian, nr. cadastral 104604 și clădire canton nr. 2 Păltiniș , compusă din 5 camere, 3 holuri, înscrisă în C.F 104604 Cristian, nr. cadastral 104604 –C1.

         Termenul limita de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 23 mai 2017, ora 10; documentele de participare se vor depune  la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni. Ofertele se vor deschide în Sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 24 mai  2017, ora 12.

        Caietul de sarcini și Regulamentul (vezi aici si Raport de evaluare ) privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.”

        2017.05.24 Proces verbal anulare vanzare canton Paltinis