Anunţ selectare persoane pentru cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială – “Antreprenoriat prin inovare – dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru – INOV@RE” –

inov@re-poster

 Consiliul Județean Sibiu, alături de Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, în calitate de lider de parteneriat, Eu-Rom Training And Consultancy SRL şi CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică implementează proiectul “Antreprenoriat prin inovare – dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru – INOV@RE”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru prin stimularea iniţiativei antreprenoriale în rândul a 400 de persoane fizice, prin sprijinirea înfiinţării de afaceri şi oferirea unui suport financiar (microgranturi) pentru 48 de afaceri.

Scopul final al proiectului este ca prin educaţie non-formală antreprenorială, bazată pe inovare şi transfer tehnologic, să crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazată pe inovare, susţinerea si sprijinirea noilor afaceri înfiinţate.

În prezent se selectează grupul țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

 Candidații vor fi înregistrați în grupul țintă al proiectului, cu condiția depunerii dosarului complet de înscriere, dosar care va cuprinde în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere/declarație de intenție, semnate (Anexa 1);
 • declarație-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată (Anexa 2);
 • declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări, semnată (Anexa 3);
 • declarație pe proprie răspundere privind apartenența la grupul țintă, semnată (Anexa 4);
 • formular de înregistrare în grupul țintă, completat integral, semnat (Anexa 8);
 • CV ( în format Europass), semnat de către titular pe fiecare pagină;
 • copie după diplome/documente de studii/adeverințe (Minim 8 clase);
 • copie a cărții de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință care atestă statutul pe piața muncii (adeverință de elev/student/șomer/angajat/asociat/administrator într-o firmă) sau declarație pe propria răspundere.

Selecţia participanţilor în grupul ţintă al proiectului se va realiza în funcţie de:

 • criteriile de selecție a grupului țintă stabilite prin Cererea de finanțare, respectiv:
 • să aibă vârsta peste 18 ani;
 • intenționează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • să aibă domiciliul sau reședința în unul dintre județele Regiunii Centru;
 • nu se pot înscrie tineri 16-24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă).
 • regula “primul venit, primul servit”, cu condiția îndeplinirii criteriilor de selecție a grupului țintă stabilite prin proiect.

Persoanele interesate să participe la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială, se pot înscrie la adresa inovare@cjsibiu.ro, cu specificarea numelui şi prenumelui, date de contact.

Persoană de contact Cătălin Monafu, Expert recrutare grup – Consiliul Județean Sibiu, tel: 0269/217733, int. 329, 102. 

inov@re-poster3-1024x557 (2)

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close