Convocator al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru data de 28.09.2017

              Consiliul de Aministratie al Societății DRUMURI ŞI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin 1și 2 din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere reglemetările art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice si prevederile Hotararii 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011,faţă de prevederile art.13 pct. 3 lit.a pct.4 lit.j privind întrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din Actul Constitutiv al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, Convoacă pentru data de 28.09.2017  ora 15.00, la Consiliul Judeţean Sibiu, str.General Magheru nr.14, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu următoarea:
  
 PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
 Ec. Radu Ioan Ganea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close