Depunererea solicitarii de emitere a acordului de mediu pt proiectul”Modernizare drum judetean DJ 106T…….

   Consiliul Județean Sibiu cu sediul în Sibiu, str. General Magheru, nr. 14, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare drum județean DJ 106T: limită intravilan Ocna Sibiului – Topârcea – int. DJ106G ( Ludoș ), km 0+494 – 15+331, inclusiv pod și podețe” propus a fi amplasat în orașul Ocna Sibiului, jud. Sibiu.
   Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni – joi între orele 9,00-15,00, vinerea, între orele 9,00 -14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.