“Modernizare drum judetean DJ 106T; limita intravilan Ocna Sibiului- Topîrcea-int. DJ106G(Luduș), km 0+494-15+331, inclusiv pod și podețe” – luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului….

Consiliul Județean Sibiu, titular al proiectului “Modernizare drum judetean DJ 106T; limita intravilan Ocna Sibiului- Topîrcea-int. DJ106G(Luduș), km 0+494-15+331, inclusiv pod și podețe” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu, str. Hipodromului nr.2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni- joi între orele 8,00-16,00 și vineri între orele 8,00-14,00, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsibiu.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, județul Sibiu, precum și la următoarea adresă de e-mail office@apmsb.ro.anpm.ro.