Ordinea de zi a sedintei extraordinare a CJ Sibiu din data de 20 septembrie 2018, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 20 septembrie 2018, ora 15,00, în sedință extraordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare din data de 20 septembrie 2018, ora 15,00
vezi aici> nota de emitere a avizelor

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale, din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean,  din sumele ramase nerepartizate din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 106T Ocna Sibiului – Topârcea-intersecție DJ 106G (Ludoș), km 0+494 – 15+331”
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Consolidare drum judeţean DJ 106A, Sibiu-Păltiniș, km 17+200” vezi aici> anexa 1anexa 2
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close