Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 25 mai 2017, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 25 mai 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,

Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 25 mai  2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 27 aprilie 2017

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu,precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul CJ Sibiu pe anul 2017.

vezi aici>> Anexa 3.1.- Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare- rectificat mai 2017
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea burselor elevilor din învăţământul special de stat, pentru semestrul II, an şcolar 2016-2017.
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorilor, a bilanțului contabil,a contului de profit și pierdere ‚și repartizarea profitului, pentru exercitiul financiar 2016 la R.A.”Aeroportul Internațional” Sibiu. vezi aici> situatii financiare- raportari anuale; raportul administratorilor; repartizarea profitului ; raportul auditorului independent.
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean   

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Sf. Ana”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.189/2016, cu modificările şi completările ulterioare. vezi aici>> Anexa 1- Organigrama, Anexa 2- Statul de functii
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean   

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii “ Sibiu aprobat prin anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 73/2017. vezi aici> Anexa- Stat de functii
    Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Complexului Naţional Muzeal “Astra” Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 91/2017. vezi aici> Anexa- Stat functii
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu. – Anexa1-Organigrama si Anexa 2- Statul de functii
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu vezi aici>> Anexa 1- Organigrama; Anexa 2- Statul de functii
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu al domnului comisar-şef de poliţie Tiberiu Iulian Ivancea, inspector-şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu şi modificarea art. 1 şi art. 3, alin. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 220/2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu.
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu în zilele de 12, 18 şi 22 septembrie 2017 pentru organizarea evenimentului „Festivalul George Enescu la Sibiu”
   Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca  

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.   vezi aici> Anexa- licenta de traseu atribuita
   Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Sibiu şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu. 
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale SC Drumuri și Poduri SA Sibiu si RA Aeroportul Internațional Sibiu, pentru mandatul 2017-2021 .
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. RAPORTUL Comisiei speciale de analiză şi verificare a respectării procedurilor în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

16. INFORMARE privind vizita delegației Județului Sibiu în Regiunea Wielkopolska în perioada 4-6 aprilie 2017.

17. DIVERSE

 SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU, 
Mihaella Cristina Linde

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA
a şedinţei ordinare din data de 25 mai  2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor la ordinea de zi suplimentara

 1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Sălii Transilvania, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu- pentru organizarea celei de-a doua ediții a Cupei Copilului la handbal băieți , elevi clasele a VI-a, în perioada 9.06.2017
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Ordine de zi
vezi aici>> Convocator la ordinea de zi

 1. PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea domnului Besoiu Adrian – presedintele Consiliului de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu sa semneze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor de la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu.
 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, privind administrarea societatii in exercitiul financiar 2016, conform anexei, precum si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie. vezi aici>> Raportul administratorilor pe anul 2016
 3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu si repartizarea profitului pe anul 2016
  vezi aici > bilant la data de 31.12.2016  > contul de profit si pierdere > formular ANAF validat – situatie financiara anuala > date informative la data de 31.12.2017 >>   balanta de verificare- decembrie 2016 ; >> situatii financiare si note explicative >>> nota explicativa 1 > nota explicativa 2-4 > nota explicativa 5-8 > nota explicativa 9 > nota explicativa 10 >nota explicativa 11-17 > declaratie director general >> situatia modificarilor capitalului propriu >> situatia fluxurilor de numerar >> situatia activelor imobilizate >> raportul auditorului independent
 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu , prin aport in numerar al actionarului, precum si stabilirea destinatiei alocarii acestei sume.
  vezi aici>> Program investitii 2017
 5. Diverse

Ordine suplimentara de zi
vezi aici>> Convocator al ordinii suplimentare de zi

 1. PROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie

 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea profilului Consiliului de Administratie 
  vezi aici: profilul Consiliului de Administratie al societatii S.C.Drumuri si Poduri S.A. Sibiu
  vezi aici: profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii S.C.Drumuri si Poduri S.A. Sibiu

 

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close