Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 26 aprilie 2018, ora 15.00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 26 aprilie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 26 aprilie 2018, ora 1500
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 29 martie 2018

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 12 aprilie 2018

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 17 aprilie 2018

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și a situațiilor financiare la 31.12.2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018

vezi aici>> Anexa 3
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul propriu al Județului Sibiu a proiectelor propuse de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Sibiu, pentru anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de ,,Cetăţean de onoare al Județului Sibiu” domnului Prof. Univ. Dr. Constantin Chiriac
Iniţiator: Comisia pentru cultură, învăţământ, culte, tineret şi sport

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de comodat având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra terenului în suprafața de 1 mp din imobilul teren, situat în Municipiul Sibiu str. George Barițiu nr. 7, aflat în domeniul public al Județului Sibiu,și în administrarea Bibliotecii Județene Astra Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare şi transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4, alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 25/2011 privind asocierea Judeţului Sibiu cu Oraşul Ocna Sibiului în vederea constituirii S.C. „Lacurile naturale Ocna Sibiului”S.A.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 115/2014 privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Sibiu la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului subsecvent nr. 2 la Acordul – cadru aprobat prin HCJ nr. 113/27.04.2017 având ca obiect principal lucrări de întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene atribuit direct Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu – pentru evenimentul de lansare al proiectului „STOP INTIMIDARE, START COOPERARE”, din data de 09.05.2018
Iniţiator: Liderii partidelor politice din cadrul CJS

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului acţiunilor din domeniul culturii și a Programului acțiunilor pentru dezvoltarea comunității locale, care se finanţează din bugetul judeţului Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Actului adiţional nr. 4 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Asociaţia „D.R.E.A.M.” Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 304/ 2014
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Fundaţia „Un Copil, O Speranţă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 40/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Sibiu, Serviciul Public Sala Transilvania, Asociația Sportivă de Fotbal Club Interstar și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu pentru realizarea obiectivului „Crearea accesului la un defibrilator extern semiautomat pentru cazurile critice înregistrate la Sala Transilvania Sibiu”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă din cadrul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Județene “Astra“Sibiu
Iniţiator Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu aprobate prin H.C.J. Sibiu nr.74/2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Direcției Generale de Protecție și Asistență Socială Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

26. INFORMARE privind misiunea de audit financiar desfășurată la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu de către Camera de Conturi Sibiu

27. INFORMARE privind misiunea de audit financiar desfășurată la Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu de către Camera de Conturi Sibiu

28. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close