Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu, din data de 26 octombrie 2017, ora 15,00

 In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 26 octombrie 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 2017, ora 15,00
vezi aici: nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 28 septembrie 2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Tarniţă Mariana, precum şi de declararea locului vacant în cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, conform Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 508/2.10.2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Cermonea Ioan-Daniel şi Presecan-Gîndilă Beneamin şi declararea vacanţei mandatelor acestora
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 114/ 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Sibiu, modificată şi completată prin HCJ Sibiu nr. 122/2016
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni ale doamnelor Ungureanu Gabriela-Lucreţia, Brezaie Maria-Izabela, precum şi a mandatului domnului Irod Mihai-Traian
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 116/ 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 119/ 23.06.2016 privind stabilirea numărului, denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu, pe anul 2017 vezi aici: anexa 3.1. – Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, la data de 30 septembrie 2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sibiu, aprobat prin anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 75/ 2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Complexului Național Muzeal “Astra” Sibiu aprobat prin anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 91/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii “ Sibiu aprobat prinanexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 73/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania în data de 7.12.2017, “Asociaţiei pentru Sibiu”, pentru desfăşurarea evenimentului “Balul Adolescenţilor Milionari”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de cinci licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei H.C.J Sibiu nr. 226/2014 privind aprobarea staţiilor publice aferente transportului public de persoane prin curse regulate, pentru Programul judeţean de transport, valabil în perioada 2014 – 2019
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel/Constantin Luca

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ,,Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 134/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, proprietate publică a Judeţului Sibiu, situate în comuna Boiţa, sat Lazaret nr.1, aflate în administrarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Râu Vadului
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Sibiu şi a instituţiilor din subordine la proiectul „Sibiu – oraşul bunelor maniere”, desfăşurat de Asociaţia Sibiu 1191, în anul 2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu şi Judeţul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României Bucureşti 16 – 19 noiembrie 2017, având ca scop promovarea unitară a ofertei turistice a Sibiului
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu și modificarea art. 1 și art. 3, alin. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 220/2016 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Revigorarea turismului in situl U.N.E.S.C.O. Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ 142G COPȘA MICĂ-MOTIȘ” cuprins la finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului „Revigorarea turismului in situl U.N.E.S.C.O. Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ 142G COPȘA MICĂ-MOTIȘ” cuprins la finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi desfăşurarea al Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii de Drumuri şi Poduri SA Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania în data de 15.11.2017, Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, pentru desfăşurarea celei de a IV-a ediție a Galei Sportive „Special Olympics” pentru persoanele cu dizabilităţi instituţionalizate
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
vezi aici:: Anexa 1- organigrama și Anexa 2- statul de functii 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

29. INFORMARE privind participarea domnului vicepreşedinte Luca Marcel Constantin la întâlnirea Forumului Anual EURODYSSEY 2017, 3 – 5 octombrie 2017

30. DIVERSE

SECRETARUL JUDETULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde


 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA
a şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 2017, ora 15,00
vezi aici: nota de emitere a avizelor pt ordinea de zi suplimentara

  1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Bibu Adrian Cosmin in functia contractuala de conducere de director al Serviciului Public “Sala Transilvania” Sibiu 

SECRETARUL JUDETULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close