Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu, din data de 28 septembrie 2017, ora 15,00

    In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 28 septembrie 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 29 august 2017, ora 15,00

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu, pe anul 2017; 
vezi aici>> Anexa 1, 1a, 1b – bugetul propriu total si pe sectiuni; Anexa 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2eAnexa 3; Anexa 3.1.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu vezi aici>> Anexa 1 Organigrama si Anexa 2 Stat de functii
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 74/2017 vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania in data de 02.10.2017, Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru organizarea festivităţii de deschidere a anului universitar 2017-2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statelor de funcţii pentru Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copiii Autişti şi pentru Centrul de Zi „Gabriela” Sibiu, precum şi aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Sibiu vezi aici>> Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 170 din 29.08.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de Organizare și funcționare al Regiei Autonome  Aeroportul Internațional Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea membrilor în Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea şi aprobarea mandatului reprezentanţilor Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri SA Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare DJ 141 Medias – Moşna – Pelişor – Bârghiş”, a cheltuielilor legate de acesta și a acordului de parteneriat, proiect depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 141 Mediaş – Moşna – Pelişor – Bârghiş”, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiţii 6.1. vezi aici>> Anexa 1- Descrierea investitiei,  Anexa 2- Deviz general
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr. 138/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Sibiu aprobată prin Hotărârea nr. 101/2016 a Consiliului Judeţean Sibiu  vezi aici>  Anexa 1- Populatia dupa domiciliu  >  Anexa 2- Populatia stabila dupa etnie >Anexa 3- Structuri de comunicatii postale > > Anexa 4a – CazareAnexa 4b – Alimentatie> > Anexa 5a – Spitale> > Anexa 5b – Dispensare scolareAnexa 5c- Farmacii > Anexa 5d- cabinete medicale.
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr.262/2014 privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a bunurilor mobile-echipamente de precolectare a deşeurilor-achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu”şi transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în favoarea unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECO Sibiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.172/2015
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Wiegand-Helmut Fleischer

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. vezi aici>> Anexa 1  ; Anexa 2   .
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale centrelor rezidențiale pentru copii, aflate in subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu;
Anexa 1- Regulament de organizare si functiuonare al Centrului de Plasament Agirbiciu
Anexa 2 – Regulament de organizare si functionare al Centrului de Plasament Orlat;
Anexa 3 – Regulament de organizare si functionare al Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati Sibiu;
Anexa 4- Regulament de organizare si functionare al Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati Speranta Sibiu;
Anexa 5- Regulament de organizare si functionare al Centrului de Plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu;
Anexa 6 – Regulament de organizare si functionare al Centrului de Plasament Gulliver Sibiu;
Anexa 7- Regulament de organizare si functionare al Centrului pentru Copilul cu Dizabilitati Tavi Bucur Cisnadie
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii pentru Centrul Ocupational pentru Persoane cu Dizabilitati Sibiu. vezi aici>> Anexa – Stat de functii – Centrul Ocupational pentru Persoane cu Dizabilitati Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuirea directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării  operațiunilor impuse de reorganizarea centrelor rezidențiale pentru copii, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.190/2017.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării operațiunilor impuse de desființarea Complexului de Servicii Sf. Andrei Mediaș, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.174/2017.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.   vezi aici: Anexa- Regulament de Organizare și Funcționare 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea dezacordului referitor la cuantumul sumelor prevăzute cu titlu de despăgubiri în Anexa la Decizia de expropriere nr.867/22.08.2014 a Companiei de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. ( actuala Companie Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.)
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat cu Asociația Diakoniewerk Internațional, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.93/2006. 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare a Consiliului Județean Sibiu în dosarul penal nr.4270/85/2017, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, precum și dosarele asociate.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilion II și Pavilion Administrativ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional ( POR ) 2014-2020.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu- Dispensar” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional ( POR ) 2014-2020.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice în stașiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului”, a cheltuielilor legate de acesta și a acordului de parteneriat, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional ( POR ) 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

29.PROIECT DE HOTĂRÎRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional ( POR) 2014-2020.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reabilitare termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională( CITO) – Dumbrăveni II”  în vederea depunerii acestuia spre finanțare ăn cadrul Programului Operațional Regional ( POR ) 2014-2020.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

31. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde


Convocator al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru data de 28.09.2017

              Consiliul de Aministratie al Societății DRUMURI ŞI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin 1și 2 din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere reglemetările art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice si prevederile Hotararii 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011,faţă de prevederile art.13 pct. 3 lit.a pct.4 lit.j privind întrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din Actul Constitutiv al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, Convoacă pentru data de 28.09.2017  ora 15.00, la Consiliul Judeţean Sibiu, str.General Magheru nr.14, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu următoarea:
 
ORDINE DE ZI :
  
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ :
 PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
 Ec. Radu Ioan Ganea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close