Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 27 iulie 2017, ora 15,00

 In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 27 IULIE 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

 ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 27 iulie  2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 29 iunie 2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 13 iulie 2017

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 iunie 2017
       Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu şi Serviciului Public Județean Salvamont 

vezi aici>> Anexa 1 – Salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJ Sibiu, aparatului propriu al DGASPC si DJEP Sibiu ;  Anexa 2 – Salariile de baza stabilite pentru functiile de salvator montan utilizate in cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont din subordinea CJ Sibiu
      Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania Clubului Sportiv Şcolar Sibiu, în perioada 14.08.2017 – 31.12.2017, pentru desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor echipelor de handbal, fete şi băieţi junior 1, 2 şi 3, participante în campionatele naţionale de junior 
    Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea elementelor de identificare ale imobilului înscris la poziția 125 din lista de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al județului Sibiu, însușită prin Hotărârea Consiliului Județan Sibiu nr.37/2002, aprobată prin  Hotărârea de Guvern nr. 978/2002 a Guvernului României privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu 

vezi aici>> Monitorul Oficial nr.689 bis- 19 septembrie 2002 ;  inventar bunuri;  anexa 1- inventar bunuri; HCJS 37/2002 
    Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice „Sf. Ana” aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu 
   Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Wiegand Helmut Fleischer  

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului situat în Miercurea Sibiului, Piaţa Corneliu Medrea nr. 31, din domeniul public al Oraşului Miercurea Sibiului în domeniul public al Judeţului Sibiu şi atestarea acestuia la domeniul public al Judeţului Sibiu, în vederea înfiinţării „ Muzeului Ţării Secaşelor”  
   Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca  

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Complexului de Servicii Sibiu în ceea ce priveşte schimbarea denumirii Centrului de Plasament TAVI BUCUR Cisnădie, în Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi TAVI BUCUR Cisnădie, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii   vezi aici>> organigrama DGASPC Sibiu si Organigrama Centrului de Servicii Sibiu
   Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean   

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Sibiu” domnului Mircea Mureşan 
   Iniţiator: Comisia pentru cultură, învăţământ, culte, tineret şi sport   

11. INFORMARE privind stadiul/modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Sibiu, adoptate în semestrul I al anului 2017

12. INFORMARE asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunităţii, pe semestrul I al anului 2017 

13. DIVERSE

 SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close