Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 august 2017

 

     In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 29 august 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

  APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 29 august 2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 13 iulie 2017;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 27 iulie 2017;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu, pe anul 2017;

Anexa 1, 1a, 1b, 2, 2a-f privind Rectificarea bugetului pe anul 2017

Anexa 3 Rectificarea bugetului ptr obiectivele cuprinse in Programul de Investitii pe anul 2017

Anexa 3.1 Programul de Investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, pe anul 2017
vezi aici>> Anexa 1; Anexa2; Anexa4
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 100 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 79/ 2016;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu şi a membrilor supleanţi ai acestora, în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, pentru anul şcolar 2017 – 2018;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 144/ 2016 privind actualizarea componenţei nominale a consiliilor administrative şi a consiliilor de administraţie a instituţiilor de cultură şi a serviciilor publice Sala Transilvania şi Salvamont Sibiu, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării COMPLEXULUI DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAŞ;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului în suprafaţă de 17,44 mp, situat în incinta Bazei de Salvare Bâlea Lac Sibiu, în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu – General de Brigadă “Mihail Rasty”;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Bazei de Salvare Bâlea Lac Sibiu, în favoarea Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Sibiu;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, pentru organizarea Campionatului Naţional de Culturism – Seniori 2017, în perioada 29 – 30 septembrie 2017;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Mediaş a sectoarelor din drumurile judeţene DJ 142A, 3,018 km, de la km 25+332-28+350 şi DJ 141, 4,14 km, de la km 0+000-4+140;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, echipare şi extindere a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Agnita”, ca urmare a obţinerii finanţării asigurate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi implemnentării proiectului susmenţionat;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea secţiei clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea secţiei clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”, cuprins la finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Construire pod pe drumul județean DJ105A, km 15+890, în localitatea Săsăuș”, cuprins la finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 106T, Ocna Sibiului – Topârcea – intersecţie DJ 106G (Ludoş), km 0+494-15+331”, cuprins la finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea DJ 107B Păuca – Alămor – Mândra – Slimnic”, cuprins la finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; vezi aici> Anexa cu licente de traseu atribuite
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare a drumului judeţean DJ 106E, la km. 25+700, între localitățile Tilișca și Rod”;  vezi aici>>Documentatie de avizare;  grafic de executie cu valori;  Planse; Lista de cantitati
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare drum DJ 142J, între localitățile Șeica Mare – Șeica Mică, la km 1+050”; 
vezi aici>> Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ; Anexa 2- liste de cantitati ; Planse ; Grafic de executie cu valori
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 113/ 27.04.2017 privind aprobarea acordului – cadru având ca obiect principal lucrări de întreținere și reparații a drumurilor județene, atribuit direct către S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu;vezi aici>>  Anexa nr.1 ;   Anexa nr.2  ;  Anexa 3- Act aditional nr.1….;  Anexa nr.1 la Act aditional nr.1Anexa nr.2 la Act aditional nr.1
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare interioară, reparaţii capitale la sediul Ambulanţa Sibiu”; vezi aici>> Extras CF ; Certificat de urbanism; Studiu topografic si Plan topograficStudiu geotehnic ;  Audit energetic; Documentar fopografic
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca.

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu, Serviciului Public Județean Salvamont şi Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu  vezi aici: <<raport de specialitate>> << anexa aparat specialitate CJS>> << anexa DGASPC si DJEP>> <<anexa Salvamont>> << anexa Sala Transilvania>>

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcții ; vezi aici>> Anexa1-organigrama si Anexa2 statul de functii
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea centrelor rezidențiale pentru copii în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu în regim de componente fără personalitate juridică, aprobarea organigramelor şi a statelor de funcții;
vezi aici>> Anexa 1a, 1b- Organigrama si statul de functii –  Complexul de Servicii Prichindelul Sibiu 
Anexa 2a, 2b- Organigrama si statul de functii – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati “Speranta” Sibiu   
Anexa 3a, 3b- Organigrama si statul de functii – Centrul de plasament pentru Copilul cu Dizabilitati Turnu Rosu ;
 Anexa 4a, 4b – Organigrama si statul de functii – Centrul de Plasament Orlat 
Anexa 5a, 5b- Organigrama si statul de functii – Centrul de Plasament Agirbiciu   ;
 Anexa 6a, 6b- Organigrama si statul de functii –  Centrul de Plasament “Gulliver” Sibiu ;
 Anexa 7a, 7b- Organigrama si statul de functii – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati “Tavi Bucur”- Cisnadie
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

29. INFORMARE privind deplasarea delegaţiei din partea Consiliului Judeţean Sibiu în Regiunea Paderborn – Germania;

30. INFORMARE privind vizita delegaţiei oficiale a reprezentanţilor Regiunii Wielkopolska Polonia, la invitaţia Consiliului Judeţean Sibiu, în perioada 10 august – 14 august 2017;

31. DIVERSE.

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
a şedinţei ordinare din data de 29 august 2017, ora 15:00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

 1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea, prin demisie, a raportului de muncă al domnului Cornea Victor, director al Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu
            Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean.

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close