Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 iunie 2017, ora 15,00

  In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 29 IUNIE 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

  APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 29 iunie  2017, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 25 mai 2017

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul CJ Sibiu pe anul 2017. Vezi aici>> Anexa nr.1,1a, 1b; Anexa nr.2,2a,2b,2c,2d; Anexa nr.3; Anexa 3.1- Programul de investitii publice
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Sibiu aprobat prin anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 73/2017, ca urmare a promovării în grad profesional a personalului contractual. vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. vezi aici>> anexe- organigrama si stat de functii
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 30% a indemnizațiilor lunare de încadrare ale preşedintelui şi vicepreşedinților Consiliului Județean Sibiu, conform Legii nr.115/2017 pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea drumurilor judeţene pe nivele de viabilitate pentru iarna 2017-2018 şi aprobarea bazelor de deszăpezire, a utilajelor şi mijloacelor de transport pe fiecare sector de drum pentru activitatea de combatere a înzăpezirii, a poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene şi comunale aflate în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu pentru iarna 2017-2018 vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1. vezi aici> Anexa 1- Descrierea investitiei > Anexa 2- Deviz general
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru proiectul ”Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru proiectul ”Reabilitarea si modernizare DJ 141 Mediaş-Moşna-Pelişor-Bârghiţş în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamneş-Şoroştin-Ţapu” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu vezi aici>>  Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa4Anexa5Anexa6Anexa7Anexa8Anexa9Anexa10Anexa 11.
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind numirea şi aprobarea mandatului unui reprezentant al Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri SA
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind aprobarea trecerii imobilului identificat în CF nr.100703 Boiţa, nr. top 6352 din domeniul public al comunei Boiţa în domeniul public al judeţului Sibiu şi atestarea acestuia la domeniul public al judeţului Sibiu
Initiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

15. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind trecerea din domeniul public al judeţului Sibiu în domeniul privat al judeţului Sibiu a construcţiilor Cabana Banias şi Porţi acces muzeu, situate în Muzeul în Aer Liber, aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal Astra Sibiu, în vederea casării şi demolării acestora
Initiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

16. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind modificarea şi completarea datelor de identificare ale imobilului-Centrul de Plasament Orlat- înscris la poziţia 78 din anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.884/2013.
Initiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

17. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la RA Aeroportul Internaţional Sibiu pentru mandatul 2017-2021
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de şapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale vezi aici>> Anexa- Lista licente de traseu atribuite
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(2) pct.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr.280/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu și a membrilor supleanți ai acestora, în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea executării de către aceasta a calităţii de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC Apă Canal SA Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

21. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind desemnarea reprezentantului Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Apa Târnavei Mari” SA
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind aprobarea Actului additional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire direct nr. 1/ 01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 vezi aici>> Raport
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRĂRE pentru încheierea Actului aditional nr. 1 la Contractul de asociere între judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Fundaţia “Un copil, O Speranţă”
Initiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTĂRĂRE privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 70/31.03.2016 privind aprobarea Master Planului Actualizat pentru sectorul apă potabilă şi apă uzată Bazinul Hidrografic Mureş-Olt (regiunea nord şi est a judeţului Sibiu)  vezi aici>> Master Plan actualizat mai 2017 ; Plansa- Anexa 6 ; Harta- Anexa 7 .
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează dreptul de acces asupra imobilelor proprietate publică a Judeţului Sibiu, aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi situate în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

27. INFORMARE privind vizita delegaţiei oficiale a reprezentantilor Regiunii Västra Gotaland, Suedia, la Sibiu, la invitația Consiliului Județean, în data de 8 mai 2017.

28. INFORMARE privind deplasarea delegaţiei tehnice pe domeniul social a reprezentanților Județului Sibiu în Departamentul Ille-et-Vilaine, Regiunea Bretania (Franța), la invitaţia Consiliului Departamental Ille-et-Vilaine,  în perioada 15 mai-19 mai 2017

29. INFORMARE privind vizita delegatiei oficiale a reprezentantilor Districtului Raska din Republica Serbia,  la Sibiu, la invitașia Consiliului Județean, în perioada 29-31 mai 2017.

30. INFORMARE privind vizitade lucru a delegaţiei din Raionul Donduşeni, Republica Moldova, în Sibiu, în perioada 11-14 iunie 2017, la invitația Președintelui Consiliului Județean Sibiu.

31. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde 


 AGA SC DRUMURI SI PODURI SA

vezi aici>> convocator

  1. Raport al administratorilor SC DRUMURI SI PODUSRI SA pentru mandatul 2013-2017
  2. Proiect de hotarare privind numirea a 2 membrii provizorii in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, in conformitate cu prevederile art 64 (1) alin 3-5 din OUG 109/2011

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close