Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 31 mai 2018, ora 15,00

 

In conformitate cu prevederile art.94 alin.13 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 31 mai 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:

PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 31 mai 2018, ora 15,00
vezi aici: nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 26 aprilie 2018

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 10 mai 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018  vezi aici:: Anexe
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 11/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Complexului Național Muzeal ,,Astra” Sibiu, aprobat prin anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.91/2017
Iniţiator: V icepreşedinte CJS Christine Manta Klemens

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Comisiei de preluare şi inventariere a studiilor şi documentaţiilor din arhiva SC PROIECT SA SIBIU
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Sterp-Vingărzan, consilier judeţean, reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Apă Canal Sibiu SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării de destinație și actualizarea datelor tehnice ale unui spațiu situat în incinta terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publicaă a Judeţului Sibiu, situate administrativ în Sibiu, strada Dr. D.Bagdazar nr. 12
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 234/2012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru perioada 2012 – 2020 (revizuită, actualizată şi completată)

vezi aici:: Anexa 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Transilvania, Clubului Sportiv Universitar Sibiu, pentru echipa de juniori Under 13, în cursul anului 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Federației Române de Judo, în vederea efectuării stagiului de pregătire a echipei de judo, în zilele de 18 și 19 iunie 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 16 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului teren situat în satul Boarta nr. 157, comuna Șeica Mare.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizarea energetică a pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu” și a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului general şi a indicatorilor specifici şi tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020   
vezi aici> ANEXA > STUDIU DALI care cuprinde urmatoarele documente>>   
1. ARHITECTURA   
         1.1. PROPUNERE – A01. Plan subsol- Propunere  ; A02. Plan parter – Propunere ; A03- Plan etaj – Propunere; A04- Plan invelitoare – Propunere; – A05. Fatada Sud Vest  – PropunereA06. – Fatada Sud-Est Propunere   – A07. – Fatada Nord-Est Propunere; A08- Fatada Nord-Vest  -Propunere; – A09- Sectiunea A-A – Propunere ; Sectiunea A-A – Releveu 
         1.2. RELEVEU – ; – Plan subsol- Releveu;  – Plan parter- Releveu; – Plan etaj -Releveu; – Plan invelitoare- Releveu; Fatada Sud-Vest- Releveu;  Fatada Sud-Est Releveu; Fatada Nord-Est ReleveuFatada Nord-Vest Releveu ; 
        1.3. Plan de situatie
2. INSTALATII ELECTRICE-  Subsol electrice ; Parter electrice; Etaj electrice; Subsol incendiu; Parter incendiu
3. INSTALATII SANITARE, TERMICE, VENTILATIE – IS -Plan etaj; IS-Plan ingropate; IS – Plan parter; IS-Plan pod; IT -Plan etaj; IT – Plan parter; IT- SF-CT IT – Plan pod; IV -Plan etaj; IV – Plan parter
4.  Audit energetic 
 5. Studiu Geo – Pavilion IV  
6.  Ridicare TOPO   
7. Expertiza tehnica 
8. DALI 1 
9. DALI 2
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilion 2 şi Pavilion Administrativ” şi a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritate de Investiţii 3.1, operaţiunea B – clădiri publice
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a indicatorilor specifici domeniului de activitate aferenți proiectului ”Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu- Pavilion 2 și Pavilion Administrativ” depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020   vezi aici >> ANEXA – STUDIU DALI care cuprinde >> 
 Dali 1;    
Dali 2 Pavilioane;     
Documentatie Topo – Pavilionul 2;
Documentatie Topo – Pavilion Administrativ;      
Studiu Topo;
Studiu Geo Pavilion Administrativ;
Studiu GEO Pavilion 2;
Referat Pavilion Administrativ;
Referat Pavilion 2 TBC;
Planse instalatii termice Pavilion administrativ;
Planse instalatii termice Pavilion 2;
Planse instalatii sanitare Pavilion administrativ 
Planse instalatii sanitare Pavilion 2 
Planse instalatii electrice Pavilion 2
Planse instalatii electrice Pavilion administrativ
Planse instalatii ventilatie Pavilion administrativ
Planse instalatii de ventilatie Pavilion 2 
Planse arhitectura pavilion administrativ
Planse arhitectura – Pavilion 2 partea 1
Planse arhitectura – Pavilion 2 partea 2;  
Planse arhitectura Pavilion 2 partea 3  ;  

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale – PAVILION ŞCOALĂ” la Centrul de Plasament Orlat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 29/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 144/2016 privind actualizarea componenţei nominale a Consiliilor administrative şi a Consiliilor de administraţie a instituţiilor de cultură şi a serviciilor publice Sala Transilvania şi Salvamont Sibiu, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3.3 a Hotărârii Consiliului judeţean Sibiu nr. 181/ 2015 privind impozitele, taxele locale şi tarifele pe anul 2016
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurată în anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/ 2018 pentru aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de unele instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ” Reabilitare, modernizare si dotare a Centrului Scolar pentru educatie Incluziva Medias ( CSEI Medias in vederea depunerii acestuia spre finantare, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014-2020, Axa Prioritara 10, Prioritatea de Investitii 10.1   
vezi aici>> Anexele
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu al imobilului-teren situat in statiunea Paltinis, identificat in CF nr. 115478 Sibiu nr cadastral 115478
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

25. INFORMARE privind evaluarea performanţelor RA Aeroportul Internaţional Sibiu pentru anul 2017

26. INFORMARE privind vizita delegației oficiale a Consiliului Județean Sibiu în Regiunea Wielkopolska cu ocazia semnării Acordului de cooperare în perioada 20-23 mai 2018 vezi aici>> Anexa 1

27. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close