ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare din data de 22 noiembrie 2018, ora 15:00

  In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 22 noiembrie 2018, ora 15:00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI

a şedinţei ordinare din data de 22 noiembrie 2018, ora 15:00

 vezi aici: nota de emitere a avizelor

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 25 octombrie 2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Județului Sibiu pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 211/ 2018 [Anexe]
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea burselor elevilor din învăţământul special de stat, pentru Semestrul I, an şcolar 2018 – 2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 187/ 2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a activității desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei Brunchea Mariana Gabriela din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu şi desemnarea domnului Sârbu Ionel Daniel ca membru, până la expirarea mandatului în curs
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole din Judeţul Sibiu, pentru evaluarea în lei a venitului brut, în cazul în care arenda se exprimă în natură, valabile pentru anul fiscal 2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Judeţului Sibiu, a modalităţii de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 262/ 2014 privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a bunurilor mobile-echipamente de precolectare a deşeurilor-achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu” şi transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în favoarea unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECO Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Sibiu referitoare la imobile aflate în proprietatea publică a Judeţului Sibiu, situate în Sibiu, Piața Mică nr. 20, str. Hegel nr.14, str. Spartacus nr. 2, Calea Șurii Mici f.n. şi în Tălmaciu str. Unirii nr. 90A
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii în două parcele a imobilului format din teren cu construcții înscris în CF 128474 Sibiu, situat pe amplasamentul Aeroportului Internaţional Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Sibiu, referitoare la imobilele situate în Sibiu, strada Dr. D. Bagdazar nr. 12
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Sibiu, în domeniul public al Judeţului Sibiu, a terenului cu construcţie canton drumuri, situat pe DJ 106 C Cisnădie –Sadu (Tocile), km 11+ 000, înscris în CF 102083 UAT Sadu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a proiectului tehnic, a devizelor pe obiecte detaliate pe articole de lucrări şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare interioară, reparații capitale la sediul Ambulanța Sibiu”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de şapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 29/ 2018 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru un număr de douăsprezece trasee judeţene, precum şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 294/ 2013 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru Programul de transport valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. INFORMARE asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în trimestrul al III – lea al anului 2018

20. INFORMARE privind „Calendarul pieţelor şi târgurilor organizate în judeţul Sibiu în anul 2019”

21. INFORMARE privind vizita delegației oficiale a Districtului Raška, Republica Serbia în județul Sibiu, 5-7 noiembrie 2018

22. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea


 
 

                     ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

                                              

a şedinţei ordinare din data de 22 noiembrie, ora 15:00(aici)

  vezi aici: nota de emitere a avizelor

 

1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a imobilului ”parcare” situat în Sibiu str. Funarilor nr. 1  și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Sala Transilvania

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

2s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor linii de gardă în cadrul  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,

cu atribuţii delegate

Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close