Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 August 2019

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. „a”  al OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, convoacă Consiliul Judeţean Sibiu în data de 25 Iulie 2019 ora 15:00 , în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, din Sibiu, str. General Magheru nr.14.

                     APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI 
a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 August 2019
vezi aici >  nota de avize 

 

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 25 iulie 2019

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu.

Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 74/2019 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral      sau parțial din bugetul local pe anul 2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generație în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul Astra” și a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului RO-CULTURA finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare cu modificări interioare și extindere Pavilion 1 – Pavilion cazare” din cadrul CRRN Tălmaciu

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii totale a proiectului, “ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ AL PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU – ACTIVITĂȚI NON- ECONOMICE” şi indicatorilor tehnici ai acestuia

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A., pe anul 2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Județului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean    

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 11/ 2017

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Raportului de expertiză extrajudiciară de evaluare imobiliară și a  concesionarii prin licitație publică a imobilului teren și construcții aparținând domeniului public al Județului Sibiu, situat în municipiul Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 73, înscris în CF nr. 128475 Sibiu, în suprafață de 27.267 mp

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

           Anexa 1        Anexa 2 

11 .PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectului „Creşterea calităţii vieţii copiilor din Centrul de Plasament Orlat şi prevenirea separării copilului de familia sa” în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, în cadrul proiectului „Creşterea calităţii vieţii copiilor din Centrul de Plasament Orlat şi prevenirea separării copilului de familia sa” în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

           pentru Anexa 1 va rog consultati Serviciul Administratie Publica Locala si Coordonare Spitale la camera 111

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu de la plata taxei de ocupare a Sălii Transilvania în perioada 01.09.2019 – 30.06.2020, pentru desfăşurarea antrenamentelor şi a competiţiilor echipelor de handbal(fete şi băieţi, juniori 1,2 şi 3)

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu în suprafaţă de 66,08 mp, aflat în imobilul proprietatea publică a judeţului Sibiu, situat în Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, cu destinaţia birouri

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea art. 1, alin (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 77/2018 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 65 din 2017 privind reorganizarea activităţii de editare, publicare şi difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Sibiu

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2, alin.l din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 220/2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, respectiv în Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul subsecvent nr. 3/2019, având ca obiect principal lucrări de reparaţii, întreţinere şi deszăpezire pe drumurile judeţene, atribuit direct către Societatea Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 73/2019 şi modificat prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 113/30.05.2019 şi nr. 120/13.06.2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.7 din anexa nr.2 – Contract cadru de administrare- la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.255/2014 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile proprietatea publica a judeţului Sibiu, Complexului Naţional Muzeal ,,ASTRA ” Sibiu

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric Profesionist ”Cindrelul-Junii Sibiului” din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ”Cindrelul-Junii” Sibiu, la Festivalul Românesc din Sacramento şi la Festivalul Românesc Anual din Greater Detroit, în perioada 11 septembrie – 03 octombrie 2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. INFORMARE ASUPRA NIVELULUI DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI CIVICE A COMUNITĂŢII PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2019

23. INFORMARE privind misiunea de audit financiar desfăşurată la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sibiu,  de către Camera de Conturi Sibiu pentru anul 2018

24. DIVERSE

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close