Ordinea de zi a ședintei ordinare a CJ Sibiu din data de 28 februarie 2019, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 28 februarie 2019, ora 15:00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2019, ora 1500
vezi aici: nota de emitere a avizelor

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 30 ianuarie 2019

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu
      Iniţiator: Vicepreședinte  CJS Christine Manta-Klemens

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi profesorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sibiu, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare de la nivel naţional și internațional, în anul 2019
   Iniţiator: Vicepreședinte  CJS Christine Manta-Klemens

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contribuţiei de întreţinere a persoanelor internate în cadrul Unităţilor de Asistenţă Medico – Socială Sibiu şi Sălişte pentru anul 2019
   Iniţiator: Vicepreședinte  CJS Christine Manta-Klemens

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Judeţean Sibiu
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a activităţii managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru anul 2018
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, funcție specifică Comitetului Director la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectiv în Comisia de soluţionare a contestaţiilor
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale a Județului Sibiu în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
   Iniţiator: Vicepreședinte  CJS Christine Manta-Klemens

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de expertiză de reevaluare imobiliară pentru imobilul situat administrativ în Sibiu, strada Dr. Dumitru Bagdazar nr. 14, ap. 15 și aprobarea vânzării acestuia către d-l Ardeş Ioan, în calitate de titular al contractului de închiriere.
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la contractul de administrare nr.13678/3583/19.09.2014 încheiat între Judeţul Sibiu şi Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Sibiu R.A.” şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.217/2014
   Iniţiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare cu modificări interioare și extindere Pavilion 1 – Pavilion cazare” din cadrul CRRN Tălmaciu   vezi aici> documentatia SF >>>Studiu de fezabilitate ; Studiu de securitate la incendiuAudit energetic, ; Dotari corp existent; Dotari extindere; Expertiza tehnica; Plan situatie topo ; Plan invelitoare- corp existent-propunere; Plan terasa necirsulara- extindere- propunere ; Plan situatie vizat OCPI; PV receptie OCPI; ; Studiu geotehnic;
Rezistenta- Plan fundatie;
Arhitectura>> Plan de incadrare in zona; Plan de situatie; Plan parter-( corp existent+ releveu); Plan parter- extindere- propunere; Plan terasa necirculara- extindere-propunere; Nota> documentatia poate fi studiata la sediul institutie Consiliul Judetean Sibiu, str. General Magheru 14, corp B, Directia Tehnica.
   Iniţiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2019, la nivelul Judeţului Sibiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 283/2018
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, situat în Sibiu, str. George Barițiu nr. 5, înscris în CF Sibiu 121231, nr. top 1533,1535 și 1534, proprietatea publică a Judeţului Sibiu
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie, a devizului general actualizat, a devizelor pe obiecte detaliate pe articole de lucrări și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Revigorarea turismului în situl UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului DJ142G Copșa Mică-Motiș, km 0+000-km10+400” vezi aici: proiect tehnic de executie – piese scrise, Caiet de sarcini  – P1Caiet de sarcini – P2, Caiet de sarcini – lucrari de poduri, Piese desenate,
Nota> documentatia poate fi studiata la sediul institutie Consiliul Judetean Sibiu, str. General Magheru 14, corp B, Directia Tehnica.
   Iniţiator:  Președinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat speciale din judeţul Sibiu pentru anul şcolar 2019-2020
   Iniţiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Thalia, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, în data de 22.03.2019, pentru organizarea unui spectacol susţinut de copiii din centrele de plasament, în colaborare cu  „Asociaţia de Poveste”
   Iniţiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

17. RAPORT privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu în anul 2018

18. INFORMARE asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe trimestrul IV al anului 2018

19. INFORMARE privind participarea Consiliului Județean Sibiu la Târgul Internațional de Turism de la Tel Aviv

20. INFORMARE privind activităţile desfăşurate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu pe parcursul anului 2018

21. DIVERSE

 SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA –
a şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2019, ora 1500
vezi aici: nota de emitere a avizelor

1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie       

vezi aici> caiet de sarcini; caiet de sarcini- Anexa 12 ; contract Sura si Cisnadie ; formulare negociere- final

; studiu fundamentare – statii ; strategie negociere ; fise fundamentare tarife – sortare ; fise fundamentare tarife – compostare

; calcul valoare maxima


Inițiator:
Președinte CJS Daniela Cîmpean

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close