Comisii de lucru ATOP

 Comisiile de lucru ale A.T.O.P. sunt următoarele:

-Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii;

-Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali;

-Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului.

 

            Atribuţiile Comisiilor de lucru sunt reglementate prin H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică:

 1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri judeţeni, inclusiv preşedintele autorităţii, un reprezentant al comunităţii, şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean.

Comisia are următoarele atribuţii:

 1. organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie;
 2. monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
 3. face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă ), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate;
 5. întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalităţii;
 6. identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţ

 

 1. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri judeţeni, un reprezentant al comunităţii şi subprefectul.

Comisia are următoarele atribuţii:

 1. participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;
 2. urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică;
 3. recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;
 4. atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare;
 5. elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
 6. elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi care se dă publicităţ

 

 1. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului este compusa din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri judeţeni, un reprezentant al comunităţii şi reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Comisia are următoarele atribuţii:

 1. primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;
 2. monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi sa încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc.);
 3. ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei;
 4. recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.

 

 1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii

 

Pavel Bichicean

Preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu

László Mihucz

Consilier judeţean

Tiberiu-Iulian Ivancea

Inspector-șef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu

Andreea Roseti

Reprezentant al comunităţii

 

 1. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali

 

Florin Neag

Consilier judeţean

Friedrich Gunesch

Consilier judeţean

Horațiu-Lucian Marin

Subprefectul Judeţului Sibiu

Winfried Olaf Zigler

Reprezentant al comunităţii

 

 1. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului

 

Steliana Marcu

Consilier judeţean

Eduart Wellman

Consilier judeţean

Livia Sava

Reprezentant al comunităţii

Iulian Căpățînă

Reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close