Ordinea de zi a ședintei ordinare a CJ Sibiu din data de 25 octombrie 2018, ora 15,00

    In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 25 octombrie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 25 octombrie 2018, ora 15,00
vezi aici: nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 20 septembrie 2018

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 27 septembrie 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea articolului 8 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 211/ 27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Județului Sibiu, precum și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al județului Sibiu pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și reparație clădiri în vederea extinderii activității aeroportuare de natura serviciilor de securitate” vezi aici: Memoriu DALI,   propunere varianta 1,  propunere varianta 2
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării suplimentare, în anul 2018, a sumei de 2.912,00 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții, reabilitare și reparații clădiri în vederea extinderii activității aeroportuare, de natura serviciilor de securitate ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A., pe anul 2018 vezi aici: anexe 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării proiectului de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3.3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 181/ 2015 privind impozitele, taxele locale şi tarifele pe anul 2016, cu modificarile ulterioare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea prețurilor unitare și a tarifelor pentru lucrările de întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene în perioada de vară a anului 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului încadrat pe funcţiile de director de îngrijiri, director administrativ şi director financiar-contabil, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu și al unor Centre aflate în structura și în subordinea acesteia
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 11/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 144/2016 privind actualizarea componenței nominale a Consiliilor administrative şi a Consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură şi ale serviciilor publice Sala Transilvania şi Salvamont Sibiu, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Transilvania, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, pentru desfăşurarea celei de a V-a ediții a Galei Sportive pentru persoanele cu dizabilităţi
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Transilvania, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2018, în vederea desfăşurării Festivalului Naţional de Folclor „Ioan Macrea”, ediţia a XX-a și a spectacolului extraordinar dedicat Zilei Naționale a României
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de patru licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr 206/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare grupuri sanitare, vestiare, hol, sală de conferințe, reabilitare exterior, amenajare incintă, întreținere peisagistică”  Studiu Dali: REABILITARE GRUPURI SANITARE, VESTIARE, HOL, SALĂ DE CONFERINȚE, REABILITARE
EXTERIOR, AMENAJARE INCINTĂ, ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ- SALA TRANSILVANIA   : vezi aici: Tema de proiectare Memoriu justificativNotificareDevizeDALI- Sala Transilvania
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. INFORMARE privind vizita delegației oficiale a Consiliului Județean Sibiu, la Târgul Gusturile Regiunii, în localitatea Poznan din Polonia în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2018

25. INFORMARE privind Târgul “Produs de România” Cluj-Napoca, 5 -7 octombrie 2018

26. INFORMARE privind vizita delegaţiei tehnice pe domeniul social a reprezentanților Departamentului Ille-et-Vilaine, Regiunea Bretania (Franța), la invitaţia Consiliului Judeţean Sibiu, în perioada 08 – 12 octombrie 2018

27. INFORMARE privind vizita delegației oficiale a reprezentanților Județului Sibiu în provincia Jiangsu, Republica Populară Chineză, în perioada 09-16 octombrie 2018

28. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close