Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 27 septembrie 2018

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 27 septembrie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 2018, ora 15:00
vezi aici> nota de emitere a avizelor

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 29 August 2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018 vezi aici: anexele ( Anexa 1- Anexa 4) 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statutului de funcții ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Inițiator:Vicepreședinte CJS Marcel Constantin Luca

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Aeroportul Internaţional Sibiu RA pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor tarife practicate de Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu,cuprinse în Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.57/2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de unele instituții și servicii publice din subordinea Consiliului Judetean Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii “ Sibiu aprobat prin anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 68/2018
Initiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta-Klemens

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş
Initiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta-Klemens

8PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 187/2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Sibiu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu şi Fundaţia „Sion Internaţional România” şi a Contractului de comodat între Judeţul Sibiu și Fundaţia „Sion Internaţional România”
Initiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta-Klemens

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Initiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta-Klemens

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Construire pod pe drumul județean DJ105A, km 15+890, în localitatea Săsăuș”, cuprins la finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală și actualizarea devizului general pentru același obictiv de investiții 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Refacere drum judeţean DJ 106E, Cristian-Orlat-Săliște-Jina-lim.jud.Alba, între localitățile Sibiel și Jina” vezi aici> Dali -Anexa 3
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Consolidare drum judeţean DJ 106J, intersecție DJ106A-Gura Râului-Orlat, între km 0+000 – 4+900” vezi aici> DALI-Anexa 3
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Refacerea drumului judeţean DJ 106E, km 45+400, km 45+550, 46+850, km 47+450, km 47+700” vezi aici> DALI – Anexa 3
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului ”Investiţii în infrastructura existentă a Spitalului de Psihiatrie dr. Gheorghe Preda din Sibiu in vederea relocării Ambulatoriului de specialitate adulţi”, ce urmează a fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, în vederea organizării Campionatelor Naţionale de Culturism şi Fitness – cadeţi, juniori şi masters – 2018
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

17PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra parcării și spațiului din fața intrării principale a Sălii Transilvania, Federației Române de Automobilism Sportiv, în vederea organizării probei Super Specială Autoklass din cadrul Campionatului Național de Rally 2 Dunlop și Campionatul Național de Vehicule Istorice de Competiție etapa a VII-a
Inițiator:Președinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Sibiu din România şi Districtul Raška din Republica Serbia
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului Dan Cocoroiu consilier in cadrul Serviciului Patrimoniu și Investiții să reprezinte Județul Sibiu în Adunarea Generală aAcționarilor  Societății Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.194/2018 privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.255/2014 privind transmitrerea dreptului de administrare asupra unor imobile propritatea publică a județului Sibiu, Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Județean Sibiu, în calitate de partener, la proiectul „New Kids of the Code: Fun, Creativity, Applicability, Sustainability”
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de trei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Initiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea d-lui Sebastian Dotcoș – Administrator Public în calitate de reprezentant al Judeţului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei „Valea Hârtibaciului
Initiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta-Klemens

24. Informare privind actionarea in judecata a Consiliului Judetean Sibiu de catre domnul Sava Augustin

25. DIVERSE

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
a ședinșei ordinare a Consiliului Județean Sibiu din data de 27 septembrie 2018, ora 15,00
vezi aici: nota de emitere a avizelor pt ordinea de zi suplimentara

1S. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Sibiu, pe anul 2018 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

2S. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 58/22.02.2018 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru actiuni de protocol si pentru costurile cu convorbirile telefonice, servicii fax si internet aplicabile la nivelul Consiliului Judetean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close