Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 28 iunie 2018, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.13 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 28 iunie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

 

Aprobat,
Preşedinte, 
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a CJ Sibiu din data de 28 iunie 2018, ora 15,00
vezi aici> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 31 mai 2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 200.000 lei (sau echivalentul în lei) de către AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., pentru achiziționarea unui sistem nou de management al parcării
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Sibiu, aprobat prin anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 68/ 2018, ca urmare a promovării în grad profesional a personalului contractual
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.74/2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Thalia, Colegiului Tehnic „Independenţa” Sibiu, în perioada 31.08.2018 – 02.09.2018, pentru organizarea Festivalului Internaţional „Capitala Muzicală”- ediţia a VI-a
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Thalia, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, în data de 12 noiembrie 2018, pentru organizarea unui concert caritabil cu scopul strângerii de fonduri pentru programele de asistenţă socio-medicală
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea drumurilor judeţene pe nivele de viabilitate pentru iarna 2018-2019 şi aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2018-2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod pe drumul județean DJ 105A, km 15+890, în localitatea Săsăuș “
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea imobilelor-teren sport multifuncţional cu iluminat nocturn şi gradenă identificate în CF nr. 100810 Dumbrăveni, nr. cadastral 100810 – ca fiind de interes public judeţean şi aprobarea înscrierii acestora în inventarul domeniului public al Judeţului Sibiu, precum şi modificarea elementelor de identificare ale imobilului „Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Dumbrăveni II”, înscris la poziţia 226 din Lista bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a indicatorilor specifici domeniului de activitate aferenți proiectului ”Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională (CITO) – Dumbrăveni II” depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică, eficientizarea si optimizarea energetică a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională (CITO) – Dumbrăveni II” și a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 101/ 26.05.2016 privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judeţului Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 11754/2015, încheiat cu Complexul Național Muzeal Astra Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de concesiune a unei părţi din imobilul teren şi construcţie aparţinând domeniului public al Judeţului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, strada Alba Iulia, înscris în CF nr. 121006 Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCJ Sibiu nr. 178/ 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, echipare şi extindere a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Agnita”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close