PROIECTE DE HOTARARI ALE SEDINTEI ORDINARE A CJ SIBIU CARE VA AVEA LOC IN LUNA FEBRUARIE 2019

PROCES-VERBAL al sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 30 ianuarie 2019, ora 15,00

Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Judetean Sibiu

Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, situat in Sibiu, str. George Baritiu nr.5, inscris in CF Sibiu 121231, nr.top 1533, 1534, 1535, proprietate publica a judetului Sibiu

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare cu modificari interioare si extindere Pavilion I-Pavilion cazare” din cadrul CRRN Talmaciu

vezi aici> documentatia SF >>>Studiu de fezabilitate ; Studiu de securitate la incendiu

Audit energetic, ; Dotari corp existent; Dotari extindere; Expertiza tehnica; Plan situatie topo ; Plan invelitoare- corp existent-propunere; Plan terasa necirsulara- extindere- propunere ; Plan situatie vizat OCPI; PV receptie OCPI; ; Studiu geotehnic;
Rezistenta- Plan fundatie;
Arhitectura>> Plan de incadrare in zona; Plan de situatie; Plan parter-( corp existent+ releveu); Plan parter- extindere- propunere; Plan terasa necirculara- extindere-propunere; Nota> documentatia poate fi studiata la sediul institutie Consiliul Judetean Sibiu, str. General Magheru 14, corp B, Directia Tehnica.

Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare a activitatii managerilor unitatilor sanitare publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Sibiu, precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru anul 2018

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Sibiu in comisia de concurs/examen pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil, functie specifica Comitetului Director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, respectiv in Comisia de solutionare a contestatiilor

Proiect de hotarare privind modificarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2019, la nivelul judetului Sibiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr.283/2018

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic de executie, a devizului general actualizat, a devizelor pe obiecte detaliate pe articole de lucrari si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Revigorarea turismului in situl UNESCO Valea Viilor, prin moderniozarea drumului DJ 142G, Copșa Mică – Motiș, km 0+000 – 10+400. vezi aici: proiect tehnic de executie – piese scrise, Caiet de sarcini  – P1Caiet de sarcini – P2, Caiet de sarcini – lucrari de poduri, Piese desenate,
Nota> documentatia poate fi studiata la sediul institutie Consiliul Judetean Sibiu, str. General Magheru 14, corp B, Directia Tehnica.

Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Locale a Județului Sibiu, în domeniul prevenirii și combaterii violentei in familie

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de Stat speciale din judetul Sibiu, pentru anul scolar 2019-2020

Proiecf de hotarare privind aprobarea Regulamentului de premiere a levilor si profesorilor din unitatile de invatamint preuniversitar din judetul Sibiu, care au obtinut rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare de la nivelul national si international, in anul 2019

Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei de intretinere a persoanelor internate in cadrul Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Sibiu si Săliște pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Sibiu

Raport privind eficienta activitatii Inspectoratului Judetean de Politie Sibiu, in anul 2018

Informare privind activitatile desfasurate la nivelul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Sibiu pe parcursul anului 2018

Informare privind participarea Consiliului Judetean Sibiu, la  Tirgul International de Turism de la Tel Aviv

Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii pe trim IV al anului 2018

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close