PROIECTE DE HOTARARI ALE SEDINTEI ORDINARE CARE VA AVEA LOC IN LUNA OCTOMBRIE

Proces-verbal al sedintei extraodinare a CJ Sibiu din data de 20 septembrie 2018

Proces-verbal al sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 27 septembrie 2018

Proiect de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Judetean Sibiu . 144/2016 privind actualizarea componentei nominale a Consiliilor Administrative si a Consiliilor de Administratie a institutiilor de Cultura si a Serviciilor Publice Sala TRANSILVANIA si SALVAMONT SIBIU, aflate sub administrarea Consiliului Judetean Sibiu 

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Transilvania, Centrului Judetean pentru promovarea si culturii traditionale “Cindrelul – Junii” Sibiu, in perioada 26 noiembrie- 2 decembrie 2018, în vderea desfasurarii Festivalului National de Folclor ” Ion Macrea” , editia XX-a si a spectacolului extraordinar dedicat Zilei Naționale a României.

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Transilvania, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, pentru desfasurarea celei de a V-a editii a Galei Sportive pentru persoanele cu dizabilitati. 

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr. 30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Sibiu, pe anul 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui numar de 4 licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

Proiect de hotarare privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului încadrat pe funcțiile de director de îngrijiri, director administrativ și director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare grupuri sanitare, vestiare,  hol, sală de conferințe, reabilitare exterior, amenajare incintă, întreținere peisagistică   
Studiu Dali: REABILITARE GRUPURI SANITARE, VESTIARE, HOL, SALĂ DE CONFERINȚE, REABILITARE
EXTERIOR, AMENAJARE INCINTĂ, ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ- SALA TRANSILVANIA   : vezi aici: Tema de proiectare , Memoriu justificativ, Notificare, Devize, DALI- Sala Transilvania

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor a județului Sibiu

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.206/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional POR  2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.11/2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 septembrie 2018

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și al unor centre aflate în structura și în subordinea acesteia

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3.3 a Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.181/2015 privind impozitele, taxele locale și tarifele pe anul 2016, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din Tva si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, ăn vederea elaborării proiectului de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării suplimentare în anul 2018, a sumei de 2912,00 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții reabilitare și reparații clădiri în vederea extinderii serviciilor aeroportuare, de natura serviciilor de securitate ale Aeroportului Internațional Sibiu

Informare privind vizita delegației tehnice pe domeniul social a reprezentanților Departamentului Ille et Villaine, Regiunea Bretania ( Franța), la invitația Consiliului Județean Sibiu, în perioada 8-12 octombrie 2018

Informare privind vizita delegației oficiale a Consiliului Județean Sibiu la Tîrgul Gusturilor Regiunii, în localitatea Poznan din Polonia, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2018

Informare privind Tîrgul “PRODUS DE ROMÂNIA”, Cluj Napoca 5-7 octombrie 2018 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close