Lista cuprinzand categoriile de documente produse si gestionate

LISTA
cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de către
Serviciul Administraţie Publică Locala și Coordonare Spitale

Referate, rapoarte, notificări, studii, informări şi alte documentaţii ce vizează atribuţiile serviciului;
Note de fundamentare și documentele privind promovarea proiectelor de hotărâri de guvern aferente inventarului domeniului public al UAT, alocării unor sume din fondul de rezervă al Guvernului, situații de urgență etc.;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu;
Notă cu problemele reieșite din ședințele trimestriale ale conducerii consiliului județean cu conducerile serviciilor și instituțiilor subordonate;
Registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean;
Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu;
Referate la Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu;
Registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului judeţean;
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Sibiu;
Adrese cu comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor către Instituţia Prefectului judeţul Sibiu, precum şi către structurile aparatului de specialitate şi instituţiile din subordine interesate;
Registre cu procese-verbale ale comisiilor de specialitate şi comisiei de validare a Consiliului Judeţean;
Procesul verbal al Secretariatul Comisiei pentru Probleme de Apărare din cadrul Consiliului judeţean Sibiu în conformitate cu prevederile Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.
Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Sibiu;
Informări şi rapoarte prezentate în şedinţele consiliului judeţean;
Notă privind emiterea avizelor la Proiectele de Hotărâre ale Consiliului Județean de către comisiile de specialitate;
Rapoarte ale comisiilor de specialitate;
Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate;
Situaţie cu evidenţa consilierilor judeţeni;
Rapoartele de activitate ale Președintelui, Vicepreședinților, consilierilor judeţeni şi ale comisiilor de specialitate;
Anunţ privind consultarea proiectelor de hotărâre conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Anunţ privind şedinţa publică conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Proces-verbal de afişare al şedinţei publice conform Legii 52/2003;
Registrul de evidenţă a declaraţiilor de avere pentru preşedinte şi consilierii judeţeni;
Registrul de evidenţă a declaraţiilor de interese pentru preşedinte şi consilierii judeţeni;
Formulare privind asigurarea aplicării prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese personale ale consilierilor judeţeni;
Declaraţiile de avere și declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni;
Corespondenţa cu Agenţia Naţionala de Integritate şi Instituţia Prefectului judeţul Sibiu privind declaraţiile de avere și declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni;
Monitorul Oficial al Județului Sibiu;
Lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute de Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe, sectoare, după caz.
Calendarul pieţelor şi târgurilor organizate în judeţ.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manageri, persoane fizice, ai spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;
Contractele de management și Actele adiționale la contractele de management, ale managerilor spitalelor din subordine;
Dispoziții privind prelungirea contractelor de management, ca urmare a evaluării activităţii managerilor spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în condiţiile legii;
Dispoziții privind constituirea comisiei de negociere anuală a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerilor unităţilor sanitare de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;
Dispoziții privind: aprobarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de medici, constituirea comisiei de evaluarea, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi stabilirea calendarului evaluării managerului unităţii sanitare;
Dispoziții privind aprobarea continuării activităţii medicilor, peste vârsta de pensionare prevăzută de lege;
Documentațiile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;
Notă cu privire la actele normative publicate în Monitorul Oficial, în domenii de interes atât pentru Consiliul judeţean, aparatul de specialitate cât şi pentru unitățile subordonate și consiliile locale;
Planurile de administrare privind fondurile alocate de către Consiliul Judeţean Sibiu spitalelor din subordine;
Proceduri privind aplicarea Codului de Control Intern/ managerial la nivelul Serviciului Administraţie Publică Locală şi Coordonare Spitale;
Procesul-verbal al şedinţei în plen sau în comisie ATOP;
Prezenţa pentru şedinţele în plen şi în comisii ATOP;
Sesizări şi reclamaţii privind ordinea publică adresate ATOP;
Adrese către instituţii care au atribuţii pe linie de ordine publică, dar şi către alte instituţii, în conformitate cu atribuţiile ATOP, prevăzute în legislaţia specifică.
Registrul de evidenţă a corespondenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close