Lista documentelor de interes public

L I S T A cuprinzând documentele de interes public

1. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Judeţean Sibiu, ale vicepreședinților și ale consilierilor județeni;

2. Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;

3. Raport anual privind activitatea societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;

4. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public;

5. Raportul anual privind transparenţa decizională;

6. Raportul semestrial privind soluționarea petițiilor;

7. Declarațiile de avere și de interese ale Președintelui Consiliului Judeţean Sibiu, ale vicepreședinților, ale consilierilor județeni și ale funcționarilor publici;

8. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Sibiu;

9. Programe și strategii adoptate de Consiliul Judeţean Sibiu;

10. Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliul Judeţean Sibiu cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate;

11. Organigramele și statele de funcții ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu;

12. Organigramele și statele de funcții ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Județean Sibiu;

13. Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu;

14. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu;

15. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;

16. Inventarul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând patrimoniului domeniului public și privat al județului Sibiu și patrimoniul statului dat în administrarea Consiliului Județean Sibiu;

17. Bugetul propriu al Consiliului Județean Sibiu, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;

18. PATJ Sibiu actualizat, aprobat prin HCJ nr.261/28 noiembrie 2013, Harti de risc ale CJ Sibiu la inundatii, cutremure si alunecari de teren, Harti de risc inundatii Apele Romane, Harta Transgaz, PATZIC Paltinis – Cindrel

19. Evidența eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;

20. Lista investiţiilor proprii şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu;

21. Evidența drumurilor județene și a întregii infrastructuri privind căile de comunicații, evidența lucrărilor de întreținere a drumurilor și podurilor;

22. Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive;

23. Procesele verbale privind şedinţele Consiliului Judeţean Sibiu;

24. Calendarul anual al piețelor și târgurilor din județul Sibiu;

25. Programul anual al achiziţiilor publice;

26. Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

27. Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Sibiu.

28. Anunțuri concursuri

29. Monitorul Oficial al Județului Sibiu

30. ATOP – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close