Mărginimea Sibiului

033 Spre Vale

Venind dinspre sud pe Transalpina – vestitul „Drum al Regelui” care traversează munţii – se ajunge în satele din Mărginimea Sibiului, renumite pentru meşteşugurile şi industriile legate de creşterea oilor, pentru folclorul autentic, portul popular plin de farmec şi culoare, pentru sărbătorile populare şi îndeletnicirile păstrate din generaţie în generaţie. Mărginimea Sibiului este una dintre puţinele destinaţii din Europa în care agroturismul se îmbină fericit cu turismul montan şi cu cel de agrement.

Mitul Mioriţei este o creaţie folclorică autohtonă, reprezentativă, de sorginte pastorală. Ca îndeletniciri primordiale ale locuitorilor din Mărginime, oieritul şi transhumanţa reprezintă un simbol al perenităţii poporului român pe aceste meleaguri.

schita-marginimea-sibiului