“Sa spunem NU coruptiei”

Agenda conferinta lansare proiect 13 NOIEMBRIE CORUPTIA

13.11.2018

„Să spunem NU corupției” este titlul proiectului prezentat în 13 noiembrie 2018, de Consiliul Județean Sibiu într-o sesiune publică alături de reprezentanții Transparency International Romania, partener în cadrul proiectului.

Rezultatele concrete urmărite de autoritatea județeană prin acest proiect sunt:  elaborarea unui standard de integritate ce va conține proceduri instituționale realizate prin intermediul a 5 focus-grupuri și va fi adoptată printr-o hotărâre de consiliu, dar și implementarea unui sistem de avertizare a iregularităților și eventualelor suspiciuni de corupție, inclusiv o linie telefonică dedicată. Un alt rezultat vizat de Consiliul Județean Sibiu este un mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție. 100 de persoane vor fi instruite în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă personalul cu funcții de conducere din cadrul Consiliului Județean Sibiu, dar și personalul cu funcții de conducere și execuție din cadrul autorităţilor şi instituţiilor locale aflate în subordinea, sub autoritatea coordonarea CJ Sibiu şi personal cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului Sibiu, cu care CJ Sibiu colaborează şi interacţionează în activitatea sa.

La prezentare au participat 40 de angajați ai Consiliului Județean Sibiu, reprezentanți ai instituțiilor din subordine, dar și ai altor autorități publice și instituții cu atribuții în investigarea faptelor de corupție.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, axa prioritară: administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, operațiunea: creșterea transparenței, eticii și integrității. Valoarea proiectului este de 342.295,48 lei (costuri eligibile) și se va finaliza în noiembrie 2019.

IMG_8211 IMG_8217 IMG_8226

https://www.facebook.com/cjsibiu/posts/2092055397776836

06.09.2018

Să spunem NU corupției

Titlul proiectului: Să spunem NU corupției
Cod MySMIS: 118759

Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității

Partenerul în proiect

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International România (TI-RO)

Bugetul proiectului

Nr. crt.

Partener

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile

Cheltuieli contribuție proprie

 

Total

342,295.48

342,295.48

6,845.90

1.

UAT Județul Sibiu

184,031.48

184,031.48

3,680.62

2.

Asociația Română pentru Transparență

158,264.00

158,264.00

3,165.28

Obiectivul general al proiectului
Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Sibiu de a crește integritatea și preveni corupția, prin dezvoltarea și implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. ObS1: Dezvoltarea unui standard de integritate, ca mecanism aplicabil la nivelul CJ Sibiu, în corespondența cu SNA 2016-2020 și raportat la SCAP, prin elaborarea a minimum 5 politici și proceduri operaționale/de sistem, cu indicatorii aferenți și prin dezvoltarea unui sistem de avertizare a iregularitaților și a posibilelor fapte de corupție la nivelul instituției publice.

  1. ObS2: Implementarea unui standard de integritate, mecanism aplicabil în cadrul CJ Sibiu în vederea creșterii integritații și reducerii vulnerabilității la corupție, implementat prin Hotarâre de CJ, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.
  2. ObS3: Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul CJ Sibiu, în scopul monitorizării și evaluării implementării măsurilor anticorupție aplicabile la nivel de instituție, în corelare cu Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.
  3. ObS4: Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere și execuție din cadrul instituției CJ Sibiu, prin organizarea de cursuri de formare/ perfecționare în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.

Grupul țintă
Grupul țintă are un total de 185 de persoane și este format din 111 persoane, însemnând personal cu funcții de conducere si execuție din cadrul Consiliului Județean Sibiu, plus 74 de persoane însemnând personal cu funcții de conducere și execuție din cadrul autorităților și instituțiilor locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea CJ Sibiu și personal cu funcții de conducere și execuție din cadrul unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului Sibiu, cu care CJ Sibiu colaborează și interacționează în activitatea sa.

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close