PROIECTE DE HOTARARI ALE SEDINTEI ORDINARE CARE VA AVEA LOC IN LUNA SEPTEMBRIE

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Transilvania, Federatiei Romane de Culturism si Fitness, in vederea organizarii Campionatelor Nationale de Culturism si Fitness- cadeti, juniori si masters 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui numar de 3 licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale 

Proiect de hotarare pribvind  desemnarea domnului Sebastian Dotcos-administrator public, in calitate de reprezentant al judetului Sibiu in cadrul Adunarii Generale a Asociatie Valea Hirtibaciului

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr.181/2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ” Construire pod pe drumul judetean 105A, KM 105+890, in localitatea Sasaus, proiect cuprins in ….

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de cooperare intre judetul Sibiu din Romania si Districtul Raska din Republica Serbia

Proiect de hotarare privind  aprobarea participarii Consiliului Judetean Sibiu, in calitate de partener in proiectul “News Kids of the Code: Fun, Creativity, Aplicatibility, Sustainability” 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor tarife practicate de Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu,cuprinse în Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.57/2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de unele instituții și servicii publice din subordinea Consiliului Judetean Sibiu în anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Sibiu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu şi Fundaţia „Sion Internaţional România” şi a Contractului de comodat între Judeţul Sibiu și Fundaţia „Sion Internaţional România”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Refacere drum judeţean DJ 106E, Cristian-Orlat-Săliște-Jina-lim.jud.Alba, între localitățile Sibiel și Jina”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Consolidare drum judeţean DJ 106J, intersecție DJ106A-Gura Râului-Orlat, între km 0+000 – 4+900”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Refacerea drumului judeţean DJ 106E, km 45+400, km 45+550, 46+850, km 47+450, km 47+700”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea d-lui Sebastian Dotcoș – Administrator Public în calitate de reprezentant al Judeţului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei „Valea Hârtibaciului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Investitii in infrastructura existenta a spitalului de psihiatrie Gheorghe Preda din Sibiu in vederea relocarii Ambulatoriului de specialitate adulti”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, în vederea organizării Campionatelor Naţionale de Culturism şi Fitness – cadeţi, juniori şi masters – 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii “ Sibiu aprobat prin anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 68/2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 187/2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului Dan Cocoroiu consilier in cadrul Serviciului Patrimoniu și Investiții să reprezinte Județul Sibiu în AGA SC Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.194/2018 privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.255/2014 privind transmitrerea dreptului de administrare asupra unor imobile propritatea publică a județului Sibiu, Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statutului de funcții ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra parcării și spațiului din fața intrării principale a Sălii Transilvania, Federației Române de Automobilism Sportiv, în vederea organizării probei Super Specială Autoklass din cadrul Campionatului Național de Rally 2 Dunlop și Campionatul Național de Vehicule Istorice de Competiție etapa a VII-a 

INFORMARE privind acţionarea în judecată a Consiliului Judeţean Sibiu de către domnul Sava Augustin

Proces verbal al sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 august 2018, ora 15,00

DIVERSE

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close