Servicii subordonate

I.SPITALE

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu (  http://www.scjs.ro/ )

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu ( http://spital-tbc.ro/ )

3. Spitalul de Psihiatrie ” Gheorghe Preda” Sibiu ( http://www.medicina-psihiatrie.ro/)


 II. INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN SIBIU

1. Complexul National Muzeal ASTRAwww.muzeulastra.ro )

2. Filarmonica de Stat Sibiuwww.filarmonicasibiu.ro )

3. Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale “Cindrelul- Junii”www.juniisibiului.ro )

4. Biblioteca Judeteana ASTRA (www.bjastrasibiu.ro)  cu Centrul Cultural Interetnic “Transilvania” ( www.revistatransilvania.ro 

5. Scoala Populara de Arte “Ilie Micu” (http://artesibiu.ro/)


III. REGII AUTONOME SI SOCIETATI COMERCIALE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDETEAN

1. R. A. Aeroportul Sibiu ( www.sibiuairport.ro )

2. S. C. Drumuri si Poduri http://drumuripodurisibiu.ro/ )
                      Contract-concesiune nr. 2984/25.03.2010 -SC-DRUMURI-SI-PODURI-SA.pdf


IV. INSTITUTII PUBLICE DE INTERES JUDETEAN
1. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului  ( www.dasib.ro )

2. Directia judeteana de evidenta a persoanelor Sibiuwww.dcepjsb.ro/SPCLEP.html )

3. Camera Agricola a Judetului Sibiu ( https://www.facebook.com/cameraagricolasibiu ) 

4. Serviciul public Sala Transilvaniawww.salatransilvania.ro ) 5. Serviciul public judetean Salvamont ( https://www.facebook.com/pages/Serviciul-Public-Salvamont-Sibiu/717509551592821 )  


V. SCOLI SPECIALE

1.Unitatea de Asistență Medico-Socială Sibiu  

2.Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște ( http://www.uamssaliste.ro/ )

3. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională ( http://cjraesibiu.ro/ )

4. Centrul Scolar de Educație Incluzivă Mediaș  (MEDIAS, STR PISCULUI NR 8 tel. 0269831731ș fax 0269845704ș email scspecmedias@isjsibiu.ro, cseimedias@yahoo.com

5. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni   ( http://www.csei.ro/ )

6. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu   ( http://cseiturnurosu.ro/ )

7. Centrul Scolar de Educație Incluzivă nr.1 Sibiu   ( http://csei1sibiu.ro/wp/ )

8. Centrul Scolar de Educație Incluzivă nr.2 Sibiu   ( http://www.deficientdeauz.ro/ro/index.html )