Transparenta decizionala

Anunțul public în vederea diseminării informației de mediu – PUZ Spital Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

AGENDA SPORTIVA 2019- GHID DE FINANTARE CU ANEXE

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

PROIECT DE HOTARAE pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind criteriile de acces la finantarea proiectelor sportive pentru structurile sportive de drept public, din bugetul Consiliului Judetean Sibiu pe anul 2019 si a conbtractului cadru cre se incheie cu beneficiarii finantarii

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Ghidului pentru accesarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru structuri sportive de drept privat

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte şi acţiuni pentru dezvoltarea comunităţii locale în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni pentru tineret în județul Sibiu în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în județul Sibiu în anul 2019

sisop

Date privind proiectul “Guvernare transparenta, deschisa si participativa – Standardizare, armonizare, dialog imbunatatit- cod SIPOCA 35

STUDIU DE TRAFIC- Servicii de intocmire documentatie PUZ in baza avizului de oportunitate pentru zona de urbanizare-construire Spital Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

Sedința de dezbatere publică a proiectului de plan precum și a raportului de mediu elaborat pentru PUZ – Construire Spital Clinic Județean de Urgență

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

ANUNT PUBLIC – asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizării raportului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal Construire Spital Clinic Judetean de Urgenta

Raport privind liberul acces la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001, in anul 2017

Rapoarte de activitate manageriala ale institutiilor subordonate CJ Sibiu pentru anul 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila prestate de Directia Judeteana de Evidenta a Pesoanelor Sibiu

Proiect buget Consiliul Judetean Sibiu 2018

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte si actiuni pentru tineret in judetul Sibiu, in anul 2018

PROIECT DE HOTARARE referitor la aprobarea Ghidului privind accesarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiecte sportive in judetul Sibiu pe anul 2018

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte si actiuni culturale in judetul Sibiu, in anul 2018

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finantarilor nerambursabile din fo9nduri publice pentru programe, proiecte si actiuni pentru dezvoltarea comunitatii locale in judetul Sibiu in anul 2018

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2023 aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 20/2013

,,Consolidare DJ 105 D, km 17+669, pe o lungime de aproximativ 100m, județul Sibiu” Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu solicită în conformitate cu Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, ca beneficiarul lucrărilor să informeze publicul asupra solicitării acordului de mediu prin afișarea la sediul Primăriei Comunei Chirpăr a următorului anunţ:

Consiliul Județean Sibiu, titular al proiectului „Lucrări de consolidare drum DJ142E, km 10+050, Între localitățile Alma și Dumbrăveni”, anunţă publicul interesat ….

Consiliul Județean Sibiu, titular al proiectului „Lucrări de consolidare drum DJ142E, km 2+700, Între localitățile Dîrlos și Alma”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu…..

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close