Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2023 aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 20/2013

01 noiembrie 2017 – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2023 aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 20/2013
v
ezi aici>> Anexa Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2023 ;
                                  Anunt 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
NR. 16707/ 1.11.2017
Ind. Dosar I 2

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu, azi 1.11.2017, am procedat la afişarea, la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Sibiu, a anunţului nr. 16608/ 1.11.2017 referitor la Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2023 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 20/ 2013 care urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Judeţean Sibiu, la care persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Sibiu, www.cjsibiu.ro, precum şi la sediul Consiliului Judeţean Sibiu, strada G-ral. Magheru, nr. 14, Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială.

    PREŞEDINTE                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,

 Daniela Cîmpean                                                              Mihaella Cristina Linde

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close