Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, pe anul 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, pe anul 2017

vezi aici: Anexa 1Anexa 2;  Anexa3;   Anexa 4Anexa 5Anexa 6. ; Nota de fundamentare