Şelimbăr

Profil Selimbar

Locuirea acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri este dovedită arheologic printr-o serie de descoperiri, de la unelte de silex şi vestigii romane, până la obiecte medievale. Localitatea este cunoscută îndeosebi pentru bătălia din 1599, în care Mihai Viteazul învinge oastea lui Andrei Bathory.
Un rol important în economie îl au industria, serviciile, comerţul şi dezvoltarea imobiliară, pe teritoriul localităţii existând cel mai important centru comercial din zona Sibiului, un puternic parc industrial şi vaste proiecte rezidenţiale. Din punct de vedere economic şi social, al infrastructurii de locuire şi afaceri, Şelimbărul este una dintre cele mai dezvoltate comune din România.