Biserica fortificată din Bazna

215 Bazna Bai

Este construită în stilul specific goticului târziu transilvănean din primul sfert al secolului al XVI-lea. Este fortificată prin supraînălţarea corului cu galerii de luptă şi construirea unui zid de apărare care o înconjoară, cu traseu neregulat. Spre sud se află turnul de poartă cu patru etaje, totodată turn-clopotniţă. Spre nord-est se află un al doilea turn, iar latura de nord este întărită cu un bastion.