ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare din data de 28 martie 2019, ora 15:00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 28 februarie 2019, ora 15:00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

 

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 28 Martie 2019, ora 15:00
vezi aici: nota de emitere a avizelor

 

 1. PROCES-VERBAL incheiat in sedinta extraordinara a CJ Sibiu din data de 18 februarie 2019

2. PROCES-VERBAL incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Sibiu din data de 28 februarie 2019

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 30/ 18.02.2019 privind utilizarea excedentului anilor precedenți, pentru acoperirea temporară a      golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2019

          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și a situațiilor financiare la 31.12.2018

          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componentei Comisiei speciale de inventariea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Sibiu 

          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

          Iniţiator: Vicepreşedinte  CJS Marcel-Constantin Luca

7. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si actualizarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr.115/2014 privind modificarea arondarii unitatilor adminitrativ- teritoriale din judetul Sibiu, la serviciile publice  comunitare de evidenta a persoanelor 

          Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schimbarii de destinatie a unor spatii din incinta terminalului Aeroportului International Sibiu in vederea inchirierii

         Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Thalia , Teatrului National Radu Stanca Sibiu , pe termen limitat in perioada 14-23 iunie 2019pentru organizarea celei de a XXVI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

         Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Clubului Sportiv Universitar Sibiu, în vederea desfăşurării antrenamentelor de baschet ale echipelor de juniori şi seniori în anul 2019

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptuptului de folosinta gratuita asupra Salii Festive a Bibliotecii Judetene Astra Sibiu, Teatrului Radu  Stanca Sibiu, in perioada 22-25 iunie 2019, in vederea desfasurarii editiei a XXVI-a a Festivalului International de Teatru Sibiu 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Festive a Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu, Palatului Copiilor Sibiu in data de30.03.2019, pentru organizarea concursului judetean interdisciplinar ” Scoala mea are talent”și data de 18.06.2019 între orele 10-17, pentru desfășurarea concursului ”Sunetul muzicii”. 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra Salii Thalia, Palatului Copiilor Sibiu in data de 8 iunie 2019, pentru organizarea Festivalului Concurs National de Dans ” DANCE ART FUSION “– the dance contest in Sibiu”, ediţia a IV – a 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 75/2018  

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu asupra imobilului situat administrativ în Sibiu, strada Drumul Ocnei nr. 2 , înscris în CF 123477 Sibiu 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 a caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 57/ 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 103/ 27.04.2017 

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu

Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

18. RAPORT privind modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2018

19. DIVERSE

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

a şedinţei ordinare din data de 28 martie 2019, ora 15:00

vezi aici: nota de emitere a avizelor

 

1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Consiliului Local al Oraşului Sălişte pentru trecerea drumurilor comunale DC65 – Săcel – Mag şi DC67 – Sălişte – Amnaş, din domeniul public al Oraşului Sălişte în domeniul public al Judeţului Sibiu

            Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

 

2s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea, modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Sibiu referitoare la inventarul domeniului public al Judeţului Sibiu

Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close